Liczba mnoga rzeczownika i przymiotnika, ćwiczenie z gramatyki francuskiej

Temat przeniesiony do archwium
Polecenie: Zamień w zdaniu liczbę pojedyńczą na mnogą.
Zdanie wyjściowe: "Il m’a offert un petit cadeau."
Poprawnie zamienione zdanie "Ils nous ont offerts de petits cadeaux."
Dlaczego "offert" zamieniło się na "offerts"?
Wydaje mi się, że jest tam błąd.
Participe passé uzgadnia się w przypadku dopełnienia bliższego, a to jest dopełnienie dalsze.
Offrir qch à qn.
Więc nie powinno się uzgadniać.
Zgadzam sie z Ysuni .
Ils nous ont offert de petits cadeaux.
W tym zdaniu "nous" nie jest biernikiem ale celownikiem. Nie uzgadnia sie.

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia

 »

Ogłoszenia