Liczba mnoga rzeczownika i przymiotnika, ćwiczenie z gramatyki francuskiej

Temat przeniesiony do archwium
Polecenie: Zamień w zdaniu liczbę pojedyńczą na mnogą.[/b]
należy zamienić zdanie "Un nouvel hôtel a été construit dans ce quartier. "
poprawne zdanie to: "De nouveaux hôtels ont été construits dans ces quartiers."
dlaczego w tym zdaniu "un" zamieniło się na "de"?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Jest taka zasada, która mówi że jeśli rzeczownik w liczbie mnogiej poprzedzony jest przymiotnikiem to "des" zamienia się na "de" :)
De +L. mm. przymiotnika + L.mn. rzeczownika

Np. J'ai obtenu de jolies fleurs.
Ale np. J'ai obtenu des fleurs rouges.
W tym drugim des bo przymiotnik po rzeczowniku :)))
1

« 

Pomoc językowa

 »

Pomoc językowa - tłumaczenia