spredam kurs euro plus+ level 1 i 2

Temat przeniesiony do archwium
Jak w tytule:) Kurs ten zawarty jest na 2 CD, każdy poziom składa się z 6 rozdziałów, w których jest po 5 lekcji (w tym jedna lekcja powtórkowa). Tematy lekcji to m.in. Les loisirs, La ville de Paris et la vie etudiante, Les transports et la voiture, Les voyages, Les medias, Les sports, Le travail, L'histoire, Le logement, Le cinema, i in. Kurs oferuje ponad 20 typów ćwiczeń np.: testy wyboru,wypełnianie luk i tabel, łączenie elementów, porządkowanie wyrazów w zdaniu i paragrafów w tekście, uzupełnianie dialogów, pisanie pod dyktando programu, podpisywanie ilustracji, odpowiedzi na pytania, zaznaczanie wybranych elementów tekstu. Ponadto kurs zawiera nagrania dźwiękowe dialogów, słów, zwrotów, wierszy, istnieje możliwość wybrania i samodzielnego nagrania kwestii dialogu, wypowiadania do mikrofonu i nagrywania własnych wypowiedzi; filmy wideo przedstawiają scenki z życia codziennego. Cena 50 PLN.
kontakt:
Justyna, mail: [email]

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie