Pomoc w uzupełnieniu zdań

Temat przeniesiony do archwium.
Cześć!
Czy byłby ktoś w stanie rozwiązać dla mnie poniższe zdania? :)

1. Si tu me (prévenir).... plus tôt je ne (arriver).... en retard.
2. J'espére que vous (venir).... á ma fête la semaine prochaine.
3. Si je (être)... à votre place je (choisir).... les études de commerce.
4. Si Martine (ne pas prendre)... sa carte elle (ne pas avoir).... tous ces problèmes.
5. Elle a peur qu'on ne lui (obéir)... pas.
6. Si tu ne restes pas tranquille, tu (avoir).... des ennuis.

Proszę o pomoc!
Raczej nie :-) Ani DLA, ani raczej ZA Ciebie... Musisz spróbować samodzielnie, a ktoś na pewno pomoże poprawić.
Gdybym potrafiła to nie traciłabym i swojego, i czyjegoś czasu wstawiając to tutaj :)
Chyba jednak tracisz czas:-)