TCF

TCF (właściwie Teste de Connaissance du Français), czyli test znajomości języka francuskiego, to drugi obok egzaminów DELF/DALF, najpopularniejszy egzamin potwierdzający znajomość języka. Jest organizowany przez CIEP (Międzynarodowe Centrum Studiów Pedagogicznych) – główny ośrodek organizujący francuskie egzaminy. TCF to standardowy egzamin potwierdzający ogólną znajomość języka francuskiego. Zgodnie z nowymi regułami ustalonymi przez Radę Europy, znajomość języka określana jest według 6 poziomów. Może go zdawać każda osoba, która nie posiada francuskiej narodowości. Uzyskany wynik testu określa w sposób wiarygodny poziom znajomości języka. TCF odnosi się do osób, które pragną poznać swój poziom francuskiego z powodów osobistych, zawodowych lub związanych ze studiami. Jest uznawany przez francuskie uniwersytety i szkoły wyższe. Różnicą między TCF, a DELF/DALF to fakt, iż egzamin TCF traci swą ważność po upływie dwóch lat. W Polsce można go zdawać m.in. we francuskich instytutach. Ma on nie co inną budowę, niż egzaminy DELF.

 

Wygląda ona następująco:

 

Egzamin składa się z części obowiązkowej oraz opcjonalnej (tzw. fakultatywnej).

 

Część obowiązkowa zbudowana jest z trzech podstawowych etapów :

 

Compréhension orale – rozumienie tekstu mówionego

 

Maîtrise des structures de la langue – stosowane struktury językowe

 

Compréhension écrite – rozumienie tekstu pisanego

 

Część opcjonalna to:

 

Expression orale – wypowiedź ustna

 

Expression écrite – wypowiedź pisemna

 

Egzamin TCF w części obowiązkowej zawiera aż 150 pytań, po to, aby dokładnie określić poziom znajomości języka, a jego forma to test wielokrotnego wyboru. Za złe, bądź niezrozumiałe odpowiedzi odejmowane są punkty, których łącznie można zdobyć aż 900.

 

Podczas części nieobowiązkowej sprawdzane są możliwości kandydata pod względem jego wypowiedzi – ustnej oraz pisemnej, na których można uzyskać także 900 punktów. Egzamin urozmaicony jest wieloma zadaniami, w których zdający musi wykazać się znajomością pisania listu lub kartki pocztowej oraz umieć w sposób prosty przedstawić swoją opinię, argumenty, bądź zapytać o zdanie inne osoby.

 

Czas trwania egzaminu to 2 h 10 min (część podstawowa), a także 1 h 35 min (część fakultatywna).

 

Osoba przystępująca do egzaminu jest oceniana według skali ocen od 0 do 6, gdzie 0+ to umiejętności najbardziej podstawowe, a 6 to doskonałe posługiwanie się językiem.

 

Jest to egzamin płatny.

pozostałe zakładki:
Egzaminy, zagadnienia:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.