AKT NOTARIALNY

Temat przeniesiony do archwium.
AKT NOTARIALNY

Aż kusi, żeby przetłumaczyć "akty notarialny" (sporządzony przez notariusza lub podpisany w obecności notariusza) jako acte notarial i ... błąd gotowy!

Przymiotnik notarial odnosi się do zawodu, funkcji pełnionych przez notariusza, a nie do dokumentów sporządzonych przez tegoż lub podpisywanych w jego obecności.
Ex.: fonctions notariales, archives notariales, etc

Akt notarialny, czyli dokument należy tłumaczyć jako acte notarié (fait par ou par-devant notaire).

Remarque :
Un acte notarié est un acte authentique.
Cependant, un acte authentique n'est pas toujours un acte notarié. L'acte authentique est dressé par un officier public (notaire, officier de l'état civil – urzędnik stanu cywilnego, huissier de justice – komornik sądowy, etc).

« 

Pomoc językowa

 »

Pomoc językowa