ciekawe linki do nauki języka francuskiego

Temat przeniesiony do archwium
odkryłem na stronie instytutu romanistyki uś ciekawe linki do nauki francuskiego, więc postanowiłem "podzielić się" z potrzebującymi:

1. Rozumienie ze słuchu :

http://www.lepointdufle.net/audio.htm

http://www.ph-ludwigsburg.de/html/2b-frnz-s-01/overmann/baf3/3e.htm

http://platea.pntic.mec.es/cvera/ressources/recurfr39.htm

http://www.ceo-fipf.org/article.php3?id_article=126

http://www.u-picardie.fr/crl/minimes/francais/c_oral_f.htm

http://www.edufle.net/L-Enseignement-de-la-comprehension

http://www.edufle.net/-Ecoute-oral-Activites-et-exercices-

http://www.francparler.org/fiches/comprehension_orale2.htm

http://www.interq.or.jp/sun/skomatsu/ex3m.htm

http://www.rfi.fr/lffr/pages/001/accueil_exercice_ecoute.asp

http://www.xtec.es/~sgirona/fle/exploitations_web.htm

http://www.unflp.org/htm/apprentissage/compre_orale.htm

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-14501.php

http://french.chass.utoronto.ca/situations/

http://sauce.pntic.mec.es/~ede00000/actufle.html

http://francaisenligne.free.fr/ecouter/activites.php

http://www.imagiers.net/?cat=7

http://www.alliancefr.be/cd2/code/dossier1/unit1/eindex.htm

http://www.ph-ludwigsburg.de/html/2b-frnz-s-01/overmann/baf4/bretagne/comprehensionorale.htm

http://bricecoutagne.free.fr/microuniv1.htm

http://www.librosvivos.net/smtc/pagporformulario.asp?TemaClave=1034&pagina=7&est=4

http://users.pandora.be/juan.putman/ancexerc.htm

http://eoidehellin2.canalblog.com/archives/activites_de_comprehension_orale_/index.html

http://urgel.net/bullemaifr.html

http://perso.orange.fr/fle-sitographie/exercices.htm

2. Rozumienie tekstu pisanego

http://www.ph-ludwigsburg.de/html/2b-frnz-s-01/overmann/baf3/3e.htm

http://platea.pntic.mec.es/cvera/exfrances/exercicescompre.html

http://usinaquiz.free.fr/qcmtext/ect1.htm

http://www.xtec.es/~sgirona/fle/exploitations_web.htm

http://tcf.didierfle.com/exercices/CE0307-list3.html

http://francaisenligne.free.fr/ecouter/activites.php

http://platea.pntic.mec.es/cvera/ressources/recurfr22.htm

http://www.valise-pedagogique.fr/icodia.icorun?r=1&largeur=1280&hauteur=1024

http://www.lepointdufle.net/p/expressionecrite.htm

http://www.millefeuille-provence.com/evaluation.htm

http://www.ciep.fr/tcf/exprecrit.htm

http://www.esiea.fr/Orthographe-expression-ecrite-et-expression-orale

http://www.weblettres.net/sommaire.php?entree=1&rubrique=42&sousrub=200

3. Leksyka

http://www.xtec.es/~sgirona/fle/exploitations_web.htm

http://www.etab.ac-caen.fr/albert-camus/ortho/

http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/lexiquecours.htm

http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/courstourdumonde/lexique.htm

http://perso.orange.fr/fle-sitographie/exercices.htm

http://www.didieraccord.com/Accord1/dossier1/

http://www.ecml.at/html/flesite/site/2lexique.htm

http://lycees.ac-rouen.fr/schuman/prepas/anglais/sommairexlex.htm

http://danzcontrib.free.fr/lexique_tourisme_francais_anglais_exercice_v1.php

http://aikidoflursh.monsite.wanadoo.fr/page7.html

http://www.musculation.dran.biz/lexique.php

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-8016.php

http://www.xtec.es/~sgirona/fle/vocab_index.htm

http://www.ac-grenoble.fr/webcurie/pedagogie/physique/mpi/bankexo/Cexique.htm

http://danzcontrib.free.fr/lexique_francais_anglais_exercice_v1.php

http://www.pendu.learningtogether.net/

http://www.bonjourdefrance.com/index/indexvocab.html

http://www.weblettres.net/sommaire.php?entree=1&rubrique=42&sousrub=200

http://lexiquefle.free.fr/

http://www.languageguide.org/francais/index.jsp

http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/bravo/module1/

http://www.vokabel.com/french.html

http://platea.pntic.mec.es/cvera/exfrances/exercicesvoc.html

http://www.csdm.qc.ca/PETite-BOURgogne/signet/vocabulaire.htm

http://www.arts.kuleuven.be/weboscope/vocabulaire/e_voc.htm

http://www.ph-ludwigsburg.de/html/2b-frnz-s-01/overmann/baf3/3r.htm

http://www.ph-ludwigsburg.de/html/2b-frnz-s-01/overmann/baf3/

http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/phch/college/B2I/Web/apprentissage.htm

http://www.bonweb.com/tag/exercices_vocabulaire/

4. Gramatyka

http://www.xtec.es/~sgirona/fle/exploitations_web.htm

http://perso.orange.fr/fle-sitographie/exercices.htm

http://pcolleu.free.fr/grammaire/

http://www.wagner-juergen.de/franz/grammaire.htm

http://www.ortholud.com/grammaire.php

http://fis.ucalgary.ca/repsit/langue_grammaire.htm

http://www.educalire.net/Francais.htm

http://www.u-picardie.fr/CRL/minimes/francais/gram_f.htm

http://www.123cours.com/

http://www.bonjourdefrance.com/index/indexgram.htm

http://www.csdm.qc.ca/petite-Bourgogne/signet/grammaire.htm

http://www.arts.kuleuven.be/weboscope/grammaire/e_gr0.htm

http://www.lepointdufle.net/pcimparfait.htm

http://www.webfle.net/exercices/grammaire/conj/qcm01conj.html

http://www.educalire.net/francais2.htm

http://fr.tsedryk.ca/grammaire/index.html

http://net2.hkbu.edu.hk/~reyjeanl/exos-somm.htm

mam nadzieję, że się przydadzą, a propos UŚ mam kilka pytań, bo wybieram się tam na język francuski stosowany i mam kilka pytań:

- jak (mniej więcej) wyglądają progi na ten kierunek?
- czy warto na uś studiować, mam na myśli jak wygląda poziom z porównamiu z takimi ośrodkami jak Warszawa itd.?
- jak tytuł po otrzymuję po skończeniu tego kierunku?
- a może jacyś absolwenci mogli by powiedzieć czym się teraz zajumją?
- i jeszcze jedno słyszałem coś o kontaktach, które uś nawiązał z uczelnią z Quebecu, czy przeprowadzane są wymiany studenckie?

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie

 »

Brak wkładu własnego