Tematy konkursowe

Temat przeniesiony do archwium.
Hey :)
Muszę napisać pracę konkursową i co prawda rozumiem mniej więcej polecenie i tematy, to prosiłabym, żeby ktoś zerknął na to i przetłumaczył NA POLSKI. Będę bardzo wdzięczna za w miarę szybka odp.

1.Pensez-vous que la moralité devrait être fondée sur la rationalité?

2.“Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence.” Ludvig Wittgenstein, Tractatus logico philosophicus 1922.

3.La loi consititute-t-elle, pour la liberté, un obstacle ou une condition?

4.“A force de la maîtriser, nous sommes devenus tant et si peu maîtres de la Terre, qu’elle menace de nous maîtriser de nouveau à son tour. Par elle, avec elle et en elle, nous partageons un même destin temporel. Plus encore que nous la possedons, elle va nous posséder comme autrefois, quand existait la vieille nécessité, qui nous soumettait aux contraites naturelles, mais autrement qu’autrefois. Jadis localement, globalement aujourd’hui,” Michel Serres, Le contrat naturel (1990).

Z góry dziękuję ślicznie :))
1. Czy uważasz, że moralność powinna zasadzać się na racjonalności(racjonalizmie)?/ że podstawą moralności powinien być racjonalizm?
2. W sprawie, o której nie można rozmawiać, trzeba zachować milczenie. Traktat logiczno filozoficzny 1992
3. Prawo stanowi dla wolności przeszkodę, czy warunek?
4. Starając się opanować Ziemię staliśmy się tak bardzo i tak mało jej właścicielami , że teraz z kolei ona zagraża, że będzie miała nad nami władzę.
Przez nią, z nią i na(w) niej dzielimy ten sam ziemski los. Jeszcze bardziej niż my ją posiadamy, ona posiądzie nas, jak niegdyś, gdy z powodu dawnych uwarunkowań byliśmy zmuszani do naturalnych ustępstw. Ale inaczej niż niegdyś. Dawniej lokalnie, teraz globalnie.

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie