Lady Marlène - ciag dalszy3

Temat przeniesiony do archwium.
Près du mur
Vide sur le côté
Ma rage mûre
S'est effondrée
Au bord du fossé
Je le savais
J'y resterais


Pod murem
Pusty na boku
Moja wściekłość dojrzała
Zarwała się
Na brzegu rówu
Wiedziałem je
Skończyłbym.

http://www.jukebo.fr/daniel-balavoine/clip,lady-marlene,vz85r.html

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia

 »

Pomoc językowa - tłumaczenia