Proszę o wytłumaczenie mi poniższych wyrażeń:

Pouvoir gris
Faute d’y avoir réfréchi

« 

Nauka języka

 »

zadanie pomocy