, ćwiczenia z gramatyki francuskiej

Polecenie:

Wpisz odpowiedni przyimek (en, à, au, aux) przed nazwą geograficzną.

poziom ćwiczenia: A1

  1. Îles Canaries

  2. Turquie

  3. Londres

  4. Iran

  5. Japon

  1. Bahamas

  2. Rio de Janeiro

  3. Argentine

  4. Congo

  5. Mexique

Więcej ćwiczeń dla :
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.