, ćwiczenia z gramatyki francuskiej

Polecenie:

Wpisz odpowiedni przyimek (en, à, au, aux) przed nazwą geograficzną.

poziom ćwiczenia: A1

  1. Europe

  2. Seychelles

  3. Ukraine

  4. Perou

  5. Tokyo

  1. Cambodge

  2. Afrique

  3. Royaume-Uni

  4. Moscou

  5. Nouvelle-Zélande

Więcej ćwiczeń dla :
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.