, ćwiczenia z gramatyki francuskiej

Polecenie:

Wpisz odpowiedni przyimek (de, du, d’, des) przed nazwą geograficzną.

poziom ćwiczenia: A1

  1. Paris

  2. Gabon

  3. États-Unis

  4. Espagne

  5. Chili

  1. Iraq

  2. Pologne

  3. Vilnius

  4. Pays-Bas

  5. Mozambique

Więcej ćwiczeń dla :
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.