, ćwiczenia z gramatyki francuskiej

Polecenie: Wpisz odpowiedni rodzajnik określony (le, la, l’, les) przed nazwą geograficzną.
poziom ćwiczenia: A1

  1. Allemagne

  2. Philippines

  3. Pologne

  4. Pays-Bas

  5. Mozambique

  1. Angleterre

  2. États-Unis

  3. Belgique

  4. Madagascar

  5. France

Więcej ćwiczeń dla :

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.