, ćwiczenia z gramatyki francuskiej

Polecenie:

Zapisz podane czasowniki w conditionnel passé.

poziom ćwiczenia: B2

  1. partir (vous) –

  2. étudier (nous) –

  3. passer (elle) –

  4. chercher (je) –

  5. descendre (nous) –

  1. téléphoner (il) –

  2. sortir (elles) –

  3. trouver (elle) –

  4. venir (je) –

  5. décider (tu) –

Więcej ćwiczeń dla :
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.