, ćwiczenia z gramatyki francuskiej

Polecenie:

Zapisz podane czasowniki w conditionnel passé.

poziom ćwiczenia: B2

  1. arriver (je) –

  2. choisir (nous) –

  3. retourner (elles) –

  4. conseiller (tu) –

  5. revenir (vous) –

  1. vouloir (il) –

  2. tomber (elle) –

  3. savoir (nous) –

  4. croire (j’) –

  5. entrer (elles) –

Więcej ćwiczeń dla :
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.