, ćwiczenia z gramatyki francuskiej

Polecenie:

Zapisz podane czasowniki w conditionnel passé.

poziom ćwiczenia: B2

  1. monter (vous) –

  2. faire (il) –

  3. rester (nous) –

  4. finir (ils) –

  5. aller (elle) –

  1. parler (vous) –

  2. naître (elles) –

  3. offrir (tu) –

  4. mourir (il) –

  5. boire (nous) –

Więcej ćwiczeń dla :
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.