, ćwiczenia z gramatyki francuskiej

Polecenie:

Zapisz podane czasowniki w conditionnel passé.

poziom ćwiczenia: B2

  1. se souvenir (il) –

  2. avoir (vous) –

  3. être (tu) –

  4. se coucher (ils) –

  5. pouvoir (elle) –

  1. dire (nous) –

  2. se sentir (vous) –

  3. rendre (j’) –

  4. rentrer (elles) –

  5. comprendre (tu) –

Więcej ćwiczeń dla :
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.