Tryb przypuszczający Conditionnel passé

Conditionnel passé to po conditionnel présent kolejny tryb przypuszczający.

Conditionnel passé tworzymy z czasownika posiłkowego avoir lub être w conditionnel présent i dodajemy do niego participe passé.
Poniżej znajdziecie odmianę czasowników avoir i être w trybie conditionnel présent oraz przykłady zdań z użyciem conditionnel passé.

avoir au conditionnel présent
playj'aurais playnous aurions
miałbym/ miałabym mielibyśmy/ miałybysmy
playtu aurais playvous auriez
miałbyś/ miałabyś mielibyście/ miałybyście
playil aurait playils auraient
miałby mieliby
playelle aurait playelles auraient
miałaby miałyby
être au conditionnel présent
playje serais playnous serions
byłbym/ byłabym bylibysmy/ byłybyśmy
playtu serais playvous seriez
byłbyś/ byłabyś bylibyście/ byłybyście
playil serait playils seraient
byłby byliby
playelle serait playelles seraient
byłaby byłyby

Conditionnel passé używamy:

1) przy wyrażaniu żalu

playJ'aurais aimé faire des études linguistiques. Powinnam była/Powinieniem był być na studiach lingwistycznych.
playNous aurions dû accepter leur proposition. Powinniśmy byli zaakceptować ich propozycję.
playIl aurait mangé avant le voyage, maintenant il a faim. Powiniem był zjeść przed podróżą, teraz jest głodny.

2) w zdaniach warunkowych (więcej na ten temat w zakładce zdania warunkowe)

playSi nous avions eu assez d'argent, nous aurions habité au bord de la mer. Gdybyśmy (byli) mieli wystarczająco dużo pieniędzy, teraz mieszkalibyśmy (byli) nad brzegiem morza.
playSi je n'avais pas perdu ton numéro de téléphone, certainement je t'aurais appelé. Gdybym nie zgubił (był) twojego numeru telefonu, na pewno zadzwoniłbym (był).
playSi le chauffeur n'avait pas évité mon chien, il serait mort. Gdyby kierowca nie wyminął (był) moje psa, on byłby (był) martwy.
playSi elle m'avait dit, je serais allée au théâtre avec elle. Gdyby mi (była) powiedziała, poszłabym (była) z nią do teatru.
playSi le train n'avait pas eu de retard, ils auraient raté ce train. Gdyby pociąg się nie (był) spóźnił, oni nie zdążyliby (byli) na niego.

3) czasami używamy conditionnel présent do wyrażenia zdarzeń, faktów zasłyszanych, hipotetycznych

playL'accident de train aurait fait trente victimes mortes. Wypadek pociągu spowodował rzekomo trzydzieści ofiar śmiertelnych.
playD'après la radio, un garçon de douze ans aurait provoqué un incendie. Według radia, dwunastoletni chłopiec rzekomo sprowokował pożar.
playUn grave accident aurait eu lieu dans le hypemarché. Poważny wypadek miał rzekomo miejsce w hipermarkecie.
playJ'ai vu à la télé que d'énormes inondations auraient détruit plusieurs maisons. Widziałam w telewizji, że olbrzymie powodzie rzekomo zniszczyły wiele domów.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (4)

Bardzo fajnie jest to tutaj wytłumaczone :) było by jeszcze fajniej gdyby przy każdej takiej prezentacji tworzenia poszczególnych trybów czy czasów uwzględnione były tez sposób ich tworzenia w przeczeniach i pytaniach , bo to we francuskim jest czasem skomplikowane szczególnie jeśli chodzi i czasy i tryby skomponowane a jak dojdą czasowniki zwrotne to już w ogóle :O

Bardzo fajnie jest to tutaj wytłumaczone :) było by jeszcze fajniej gdyby przy każdej takiej prezentacji tworzenia poszczególnych trybów czy czasów uwzględnione były tez sposób ich tworzenia w przeczeniach i pytaniach , bo to we francuskim jest czasem skomplikowane szczególnie jeśli chodzi i czasy i tryby skomponowane a jak dojdą czasowniki zwrotne to już w ogóle :O

Moim zdaniem zamiast: "3) czasami używamy conditionnel présent do wyrażenia zdarzeń, faktów zasłyszanych, hipotetycznych" powinno być "3)czasami używamy conditionnel passé do (...)".

Jest też literówka w przykładzie "Poważny wypadek miał rzekomo miesce w hipermarkecie" (-> mieJsce)

W zdaniu: "J'ai vu à la télé que d'énormes inondations avaient détruit plusieurs maisons." winno być zamiast "avaient" auraient a całość zdania brzmieć:"J'ai vu à la télé que d'énormes inondations auraient détruit plusieurs maisons."