, ćwiczenia z gramatyki francuskiej

Polecenie:

Podaj odpowiednią formę imiesłowu czasu teraźniejszego.

poziom ćwiczenia: B1

  1. prendre –

  2. répondre –

  3. s’asseoir –

  4. choisir –

  5. coudre –

  1. commencer –

  2. mourir –

  3. naître –

  4. haïr –

  5. payer –

Więcej ćwiczeń dla :
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.