, ćwiczenia z gramatyki francuskiej

Polecenie: Podaj odpowiednią formę imiesłowu czasu teraźniejszego.
poziom ćwiczenia: B1

  1. boire –

  2. lire –

  3. perdre –

  4. bouillir –

  5. plaire –

  1. connaître –

  2. vouloir –

  3. s’enfuir –

  4. écrire –

  5. mettre –

Więcej ćwiczeń dla :

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.