, ćwiczenia z gramatyki francuskiej

Polecenie:

Podaj odpowiednią formę imiesłowu czasu teraźniejszego.

poziom ćwiczenia: B1

  1. être –

  2. pleuvoir –

  3. faire –

  4. joindre –

  5. admirer –

  1. pouvoir –

  2. essayer –

  3. suivre –

  4. grandir –

  5. avoir –

Więcej ćwiczeń dla :
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.