Imiesłów czasu teraźniejszego w języku francuskim

Imiesłów czasu teraźniejszego w języku francuskim nazywany Participe Présent jest odpowiednikiem polskich wyrażeń zakończonych na końcówkę -ąc.

Participe Présent tworzymy od I osoby liczby mnogiej czasu teraźniejszego, odrzucamy końcówkę -ons i zastępujemy ją -ant, np.:

playnous mangeons playmangeant
jemy jedząc
playnous allons playallant
idziemy idąc
playnous finissons playfinissant
kończymy kończąc
playnous pouvons playpouvant
możemy mogąc
playnous disons playdisant
mówimy mówiąc
playnous payons playpayant
płacimy płacąc

Formy nieregularne:

playayant mając
playétant będąc
playsachant wiedząc

Participe Présent informuje o czynności lub stanie, które towarzyszą innej czynności lub innemu stanowi,
- może wyrażać przyczynę, zastępując takie słowa jak comme - ponieważ i étant donné que - przyjmując, że np.:

playComme elle avait très faim, elle a mangé cinq morceaux de pizza. Ponieważ była bardzo głodna, zjadła pięć kawałków pizzy.
playAyant très faim, elle a mangé cinq morceaux de pizza. Będąc bardzo głodną zjadła pięć kawałków pizzy.
playÉtant donné qu'il était énérvé, il est allé se promener. Przyjmując że był zdenerwowany, poszedł się przejść.
playÉtant très énérvé, il est allé se promener. Będąc zdenerwowanym, poszedł się przejść.

- może też zastępować zaimek względny qui - kto, np.:

playC'est une fille qui travaille bien et beaucoup. To jest dziewczyna, która pracuje dobrze i dużo.
playC'est une fille travaillant bien et beaucoup. To jest dziewczyna pracujące dobrze i dużo.
playIls sont les acteurs qui ont du talent extraordinaire. To są aktorzy, którzy mają niesamowity talent.
playIls sont des acteurs ayant vraiment du talent. To są aktorzy mający niesamowity talent.

Participe Présent używany jest najczęściej w prasie, korespondencji i języku administracyjnym, np:

playCherchons assistante parlant français. Szukamy asystentki mówiącej po francusku.
playAchetant le billet vous faites la réservation. Kupując bilet robicie rezerwację.

Participe Présent w zdaniach przeczących zachowuje się tak samo jak zwykły czasownik, np.:

playN'ayant pas d'argent, ils ne peuvent pas acheter une nouvelle voiture. Nie mając pieniędzy nie mogą sobie kupić nowego samochodu.
playNous n'engageons pas de personnes ne connaissant pas l'allemand. Nie zatrudniamy osób nie znających niemieckiego.

Ćwiczenia online:

pozostałe zakładki:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (2)

cing - 5

w pierwszej tabelce jest błąd.
W czasowniku aller ---> Nous allons, a nie ns allonons