, ćwiczenia z gramatyki francuskiej

Polecenie:

Podaj odpowiednią formę imiesłowu czasu przeszłego.

poziom ćwiczenia: B1

  1. lire –

  2. vouloir –

  3. élever –

  4. écrire –

  5. savoir -

  1. commencer –

  2. être -

  3. mettre –

  4. cueillir –

  5. descendre –

Więcej ćwiczeń dla :
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.