, ćwiczenia z gramatyki francuskiej

Polecenie:

Podaj odpowiednią formę imiesłowu czasu przeszłego.

poziom ćwiczenia: B1

  1. payer –

  2. obtenir –

  3. finir –

  4. faire –

  5. plaire –

  1. vendre –

  2. garer –

  3. dire –

  4. avoir –

  5. construire –

Więcej ćwiczeń dla :
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.