, ćwiczenia z gramatyki francuskiej

Polecenie: Podaj odpowiednią formę imiesłowu czasu przeszłego.
poziom ćwiczenia: B1

  1. voir –

  2. unir –

  3. passe –

  4. prendre –

  5. recevoir –

  1. apercevoir –

  2. choisir –

  3. sortir –

  4. dormir –

  5. vaincre –

Więcej ćwiczeń dla :

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.