Imiesłów czasu przeszłego w języku francuskim

Imiesłów czasu przeszłego, w języku francuskim nazywany Participe Passé jest odpowiednikiem polskiego imiesłowu przysłówkowego uprzedniego ( mającego końcówki: -łszy, -wszy), imiesłowu przymiotnikowego biernego (mającego końcówki -ny, -ty). Co więcej Participe Passé funkcjonuje raz jako czasownik, a raz jako przymiotnik.

Niestety nie ma określonej jednej zasady tworzenia Participe Passé dla wszystkich czasowników, ale na szczęście czasowniki I i II grupy mają stałe formy imiesłowu czasu przeszłego, np.:

- końcówka czasowników I grupy -er zastąpiona jest

playaimer playaimé
lubić lubiany
playparler playparlé
mówić mówiony
playfermer playfermé
zamknąć zamknięty
playacheter playacheté
kupić kupiony

- końcówka czasowników II grupy -ir zastąpiona jest samym -i

playfinir playfini
kończyć skończony
playgrandir playgrandi
rosnąć wyrośnięty
playchoisir playchoisi
wybierać wybrany
playétablir playétabli
ustanowić ustanowiony

- Participe Passé czasowników III grupy jest nieregularny i trzeba go po prostu zapamiętać, oto kilka przykładów:

playvoir playvu
widzieć widziany
playcomprendre playcompris
rozumieć rozumiany
playvouloir playvoulu
chcieć chciany
playconnaître playconnu
znać znany

Participe Passé używamy:

- w znaczeniu przymiotnikowym. W tym przypadku musimy uzgodnić Participe Passé co do rodzaju i liczby (według zasad podanych w odpowiednich zakładkach):

playdes enfants aimés kochane dzieci
playune leçon bien comprise lekcja dobrze zrozumiana
playune artiste connue znana artystka
playun livre choisi wybrana książka

- przy tworzeniu strony biernej, tu też uzgadniamy,np.:

playIl est connu. On jest znany.
playIls sont connus. Oni są znani.
playIls seront connus. Oni będą znani.
playIls étaient connus. Oni byli znani.

- przy tworzeniu czasów przeszłych: passé composé, plus-que-parfait i infinitif passé, np.:

playHier, je suis allé au cinéma. Wczoraj poszłam do kina.
playQuand Luc avait fini son travail, il est rentré à la maison. Kiedy Luc skończył pracę, wrócił do domu.
playAprès avoir fini son travail, il est revenu chez lui. Po skończeniu pracy wrócił do siebie.

W czasach przeszłych Participe Passé również jest uzgadniany, ale tylko wtedy kiedy czasownikiem posiłkowym jest être - być.

Ćwiczenia online:

pozostałe zakładki:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

Jeśli chodzi o zdanie "Hier, je suis allé au cinéma" to w tłumaczeniu "Wczoraj poszedłem do kina" a jeśli to ma być rodzaj żeński to musi brzmieć "Hier, je suis allée au cinéma"