Liczebniki francuskie

Liczebniki główne:

playun/ une playonze
jeden/ jedna jedenaście
playdeux playdouze
dwa dwanaście
playtrois playtreize
trzy trzynaście
playquatre playquatorze
cztery czternaście
playcinq playquinze
pięć piętnaście
playsix playseize
sześć szesnaście
playsept playdix-sept
siedem siedemnaście
playhuit playdix-huit
osiem osiemnaście
playneuf playdix-neuf
dziewięć dziewiętnaście
playdix playvingt
dziesięć dwadzieścia

Liczby od dwudziestu do sześćdziesięciu dziewięciu tworzone są tak samo jak w języku polskim, jedną "anomalią" są te, w których jest jedynka - w nich musimy dodać łącznik et - i.

playvingt et un playtrente
dwadzieścia jeden trzydzieści
playvingt-deux playquarante
dwadzieścia dwa czterdzieści
playvingt-trois playcinquante
dwadzieścia trzy pięćdziesiąt
playvingt-quatre playsoixante
dwadzieścia cztery sześćdziesiąt
playvingt-cinq playquarante-et-un
dwadzieścia pięć czterdzieści jeden
playvingt-six playcinquante-six
dwadzieścia sześć pięćdziesiąt sześć
playvingt-sept playtrente-trois
dwadzieścia siedem trzydzieści trzy
playvingt-huit playsoixante-neuf
dwadzieścia osiem sześćdziesiąt dziewięć
playvingt-neuf playcinquante-deux
dwadzieścia dziewięć pięćdziesiąt dwa

Od liczby siedemdziesiąt zaczynają się małe anomalie:
70 to sześćdziesiąt i dziesięć, 71 to sześćdziesiąt i jedenaście, 77 to sześćdziesiąt i siedemnaście itd.
80 to cztery dwudziestki, 83 to cztery dwudziestki i trójka, 89 to cztery dwudziestki i dziewiątka itd.
90 to cztery dwudziestki i dziesiątka, 91 to cztery dwudziestki i jedenastka, 95 to cztery dwudziestki i piętnastka

playsoixante et onze playquatre-vingt-cinq
siedemdziesiąt jeden osiemdziesiąt pięć
playsoixante-douze playquatre-vingt-sept
siedemdziesiąt dwa osiemdziesiąt siedem
playsoixante-quatorze playquatre-vingt-huit
siedemdziesiąt cztery osiemdziesiąt osiem
playsoixante-quinze playquatre-vingt-neuf
siedemdziesiąt pięć osiemdziesiąt dziewięć
playsoixante-seize playquatre-vingt-dix
siedemdziesiąt sześć dziewięćdziesiąt
playsoixante-dix-huit playquatre-vingt-onze
siedemdziesiąt osiem dziewięćdziesiąt jeden
playquatre-vingts playquatre-vingt-seize
osiemdziesiąt dziewięćdziesiąt sześć
playquatre-vingt-un playquatre-vingt-dix-huit
osiemdziesiąt jeden dziewięćdziesiąt osiem
playquatre-vingt-deux playquatre-vingt-dix-neuf
osiemdziesiąt dwa dziewięćdziesiąt dziewięć

playcent playdeux cents
sto dwieście
playcent un playcinq cents
sto jeden pięćset
playcent-et-onze playcinq-cents-cinquante-cinq
sto jedenaście pięćset pięćdziesiąt pięć
playcent soixante-quinze playhuit-cents-trente-quatre
sto siedemdziesiąt pięć osiemset trzydzieści cztery
playcent quatre-vingt-onze playneuf-cents-quatre-vingt-dix-neuf
sto dziewięćdziesiąt jeden dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć
playmille playmille un
tysiąc tysiąc jeden
playdeux mille playdeux mille un
dwa tysiące dwa tysiące jeden
playcent mille playdeux cent mille
sto tysięcy dwieście tysięcy
playun million playdeux millions
milion dwa miliony
playun milliard playdeux milliards
miliard dwa miliardy
playJe suis né en 1997. playJe suis né en mille neuf-cents-quatre-vingt-dix-sept.
Urodziłem się w 1997. Urodziłem się w tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym siódmym.
playL'année prochaine ce sera 2010. playL'année prochaine ce sera deux-mille-dix.
Przyszły rok będzie 2010. Przyszły rok będzie dwa tysiące dziesiąty.
playElle est partie en 2000. playElle est partie en l'an deux mille.
Ona wyjechała w 2000. Ona wyjechała w roku dwutysięcznym.

Uwaga! Fakt, że w liczbie 2000, 3000, 4000 etc. nie ma -s na końcu, to nie jest błąd, tak właśnie powinno być.
Według zmian w ortografii francuskiej wszystkie liczebniki złożone muszą być pisane z myślnikami.

pozostałe zakładki:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (4)

A co do myślników- wydaję mi się, że można je pominąć oprócz, ale lepiej używać ich wszędzie niż nie, bo wtedy na pewno się nie pomylimy.

Odpowiedź do komentarza poniżej:
vingt et un 21
quarante-et-un 41
soixante et onze 71
quatre-vingt-un 81
quatre-vingt-onze 91

We francuskim tworzenie liczb jest trochę specyficzne i wkrada nam się matematyka, ale spokojnie np. w Belgi także używa się francuskiego, ale tam liczebniki są już "normalne". :)

Witam, jestem absolutnie zielona jeśli chodzi o ten język, ale dziarsko próbuje się coś sama pouczyć ;)

Mam pytanie co do liczebników: jak to jest z pisownią liczebników dziesiątka + jeden??

vingt et un
quarante-et-un
soixante et onze
quatre-vingt-un
quatre-vingt-onze

W każdym przypadku pisownia jest zupełnie inna?! Tak ma być, czy wkradły się w ten artykuł błędy? Czemu raz są myślniki, a raz nie ma, czemu raz jest "et", a raz nie?

Zgubiłam się ;)

a co z liczebnikami porządkowymi???