Użycie rodzajników określonych

Rodzajnika określonego używamy:

1) kiedy mówimy o czymś unikatowym (kiedy coś jest jedyne w swoim rodzaju), np.:

playLa Tour Eiffel est magnifique. Wieża Eiffel'a jest cudowna.
playLa Terre tourne autour du Soleil. Ziemia krąży wokół Słońca.
playLe Musée d'Orsay est fermé ce lundi. Muzeum Orsay jest zamknięte w ten poniedziałek.
playLa Coupe d'Europe aura lieu en Pologne en 2012. Mistrzostwa Europy odbędą się w Polsce w roku 2012.
playLe Palais de la culture est au centre de Varsovie. Pałac kultury jest w centrum Warszawy.

2) przed nazwami geograficznymi

playla Seine Sekwana
playl'Iran Iran
playles États-Unis Stany Zjednoczone
playla Vistule Wisła
playla Pologne Polska

3) kiedy dana rzecz jest określona, znana nam

playC'est le chien de Monique. To jest pies Moniki.
playCe sont les livres de ma mère. To są książki mojej mamy.
playPierre est le frère de Marie. Piotr jest bratem Marii.
playC'est la voiture de mes parents. To samochód moich rodziców.

4) kiedy rodzajnik ma znaczenie wskazujące (ten, ta, te)

playPasse-moi la bouteille, s'il te plaît. Podaj mi proszę butelkę (tę butelkę).
playLa fille est très sympa. (Ta) dziewczyna jest bardzo sympatyczna.
playEt voilà, la salle 1009. Oto sala 1009.
playLe chauffeur de taxi conduit très vite. (Ten) kierowca taksówki prowadzi bardzo szybko.

5) kiedy ma znaczenie każdy/ każda (chaque)

playNous allons au cinéma le vendredi. Chodzimy do kina w piątki (w każdy piątek).
playLe samedi je fais du tennis. W soboty gram w tenisa.
playLes pommes coûtent 6 euros le kilo. Jabłka kosztują 6 euro za kilogram (za każdy kilogram).

6) w powiedzeniach i ogólnych stwierdzeniach

playL'argent ne fait pas le bonheur. Pieniądze szczęścia nie dają.
playLes cigarettes sont nuisibles à la santé. Papierosy są szkodliwe dla zdrowia.

7) kiedy się czymś zachwycamy lub gdy coś nas oburza

playLe monstre! "Co za" potwór!
playLa femme intelligente! "Co za" inteligentna kobieta!

8) po czasownikach typu: lubić, kochać, uwielbiać, nienawidzić, nieznosić etc.

playJ'aime les films américains. Lubię filmy amerykańskie.
playElle déteste la viande. Ona nienawidzi mięsa.

9) kiedy rzeczownik określa tworzywo, substancję, gatunek

playle café kawa
playl'or złoto
playla soie jedwab
playla flore flora

10) kiedy rodzajnik określony zastępuje rodzajnik nieokreślony w momencie gdy dany rzeczownik (rzecz, miejsce, osoba) pojawia się w zdaniu / opowiadaniu po raz kolejny

playIls sont allés au cinéma, mais le cinéma était fermé. Oni poszli do kina,ale kino było zamknięte.
playJe suis dans un restaurant italien, c'est le restaurant en face de ma maison. Jestem we włoskiej restauracji, to jest restauracja naprzeciwko mojego domu.
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.