Strona bierna w języku francuskim

Strony biernej, w języku francuskim nazywanej le passif, używamy:

1) do podkreślenia dopełnienia czasownika, a nie podmiotu:

zdanie aktywne playGuglielmo Marconi a inventé la radio. Guglielmo Marconi wynalazł radio.
zdanie
bierne
playLa radio a été inventée par Guglielmo Marconi. Radio zostało wynalezione przez Guglielmo Marconiego.

2) do podkreślenia wagi jakiegoś wydarzenia (bez wspominania podmiotu):

playLe président Kennedy a été assassiné. Prezydent Kennedy został zamordowany.
playBarack Obama a été élu président des Etats-Unis. Barack Obama został wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych.
playL'escalavage dans les colonies françaises a été aboli en 1840. Niewolnictwo w koloniach francuskich zostało zniesione w 1840.

3) kiedy mówimy o wynalazkach, prawach/ustawach i o przeżytych doświadczeniach:

playUn vaccin contre le SIDA a été découvert. Została wynaleziona szczepionka przeciwko AIDS.
playUne loi a été votée. Ustawa została przegłosowana.
playUn homme a été cambriolé. Mężczyzna został okradziony.
playMon ami a été trahi. Mój przyjaciel został zdradzony.

Jak się tworzy stronę bierną? Jest to bardzo proste.
Czasownik être - być odmieniamy w odpowiednim czasie, dodajemy participe passé i kończymy par - przez, aby podać wykonawcę czynności.

playêtre + participe passé + playpar
być + imiesłów czasu przeszłego + przez

Pamiętajcie, że participe passé musi być tu ZAWSZE uzgodniony z rodzajem i osobą.

phrase active phrase passive
playMarc accompagne Sophie à la maison. playSophie est accompagnée à la maison par Marc.
Marc odprowadza Sophie do domu. Sophie jest odprowadzana do domu przez Marca.
playMes parents regardaient tout le temps ces photos. playCes photos étaient tout le temps regardées par mes parents.
Moi rodzice ciągle oglądali te zdjęcia. Te zdjęcia były oglądane przez moich rodziców cały czas.
playSon amie a préparé un gâteau délicieux. playUn gâteau délicieux a été préparé par son amie.
Jego przyjaciółka przygotowała pyszne ciasto. Pyszne ciasto było przygotowane przez jego przyjaciółkę.
playDemain le professeur interrogera ses élèves. playDemain, les élèves seront interrogés par le professeur.
Jutro profesor przepyta swoich uczniów. Jutro, uczniowie zostaną przepytani przez profesora.
playOn a démoli le Mur de Berlin en 1989. playLe Mur de Berlin a été démoli en 1989.
Mur Berliński został zburzony w 1989. Mur Berliński został zburzony w 1989.
playJean-Paul Sartre a écrit « Huit clos ». play« Huit clos » a été écrit par Jean-Paul Sartre.
Jean-Paul Sartre napisał "Przy drzwiach zamkniętych". "Przy drzwiach zamkniętych" zostało napisane przez Jean-Paul'a Sartre'a.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (5)

Przepraszam, maste2.

meste2 To zdanie jest w czasie przeszłym niedokonanym - imparfait. Masz podane w tłumaczeniu: "ciągle oglądali" :)

Czy napewno zdanie 4 w ostatniej tabelce: "Jutro, uczniowie zostaną przepytani przez profesora"może być skonstruowane w ten sposób?? Czy może wyrażać przyszłość skoro wszystkie inne przykłady dotyczą przeszłości ? :)

Mam pytanie, czemu w tym drugim przykładzie w drugiej tabelce jest napisane regardaient, a nie regardent?

Fajne, pomogło mi :)