Zdania warunkowe - język francuski

W języku francuskim są trzy rodzaje zdań warunkowych, poniżej znajdziecie ich budowę i przykłady zdań.

I okres warunkowy - warunek jest możliwy do spełnienia, grzeczne prośby
W zdaniach w I okresie warunkowym w części zdania po si - jeśli zawsze występuje czas teraźniejszy, a w drugiej, w zależności od tego co chcemy powiedzieć może być też czas teraźniejszy, czas przyszły bliski, czas przyszły daleki lub tryb rozkazujący.

présent czas teraźniejszy
si + présent futur proche czas przyszły bliski
jeśli + czas teraźniejszy futur simple czas przyszły daleki
impératif tryb rozkazujący

playS'il fait beau, je me promène. Jeśli będzie ładnie, przejdę się.
playSi je me lève tôt le matin, je vais aller au parc. Jeśli wstanę wcześnie rano, pójdę do parku.
playSi nous terminons le travail plus tôt, nous irons chez nos parents. Jeśli skończymy pracę wcześniej, pójdziemy do naszych rodziców.
playSi tu finis la préparation de la pizza, viens m'aider. Jeśli skończysz przygotowywanie pizzy, przyjdź mi pomóc.

II okres warunkowy - warunek niemożliwy do spełnienia w teraźniejszości
W zdaniach w II okresie warunkowym, w części zdania po si - gdyby/jeśli zawsze występuje czas przeszły niedokonany - imparfait, w drugiej stawiamy tryb warunkowy conditionnel présent (zasady tworzenia conditionnel présent znajdziecie w odpowiedniej zakładce).

si + imparfait conditionnel présent
jeśli, gdyby + czas przeszły niedokonany tryb warunkowy (czasu teraźniejszego)
playSi la pluie s'arrêtait, nous sortirions. Jeśli przestałoby padać, wyszlibyśmy.
playSi tu n'étais pas là, je serais malheureux. Gdyby cię nie było, byłbym nieszczęśliwy.
playSi j'étais toi, je partirais en vacances. Gdybym była tobą, wyjechałabym na wakacje.
playS'ils étaient plus jeunes, ils pourraient courir chaque jour. Gdyby byli młodsi, mogliby biegać każdego dnia.

III okres warunkowy - warunek niemożliwy do spełnienia, służy dawaniu rad, wyrażaniu żalu, wolę dotyczącą wydarzeń z przeszłości
W zdaniach w III okresie warunkowym, w części po si - gdyby zawsze występuje czas zaprzeszły plus-que-parfait, w drugiej części zdania stawiamy conditionnel passé (zasady tworzenia plus-que-parfait i conditionnel passé znajdziecie w odpowiednich zakładkach).

si + plus-que-parfait conditionnél passé
gdyby + czas zaprzeszły tryb warunkowy (czasu przeszłego)
playÀ votre place, je n'aurais pas refusé ce poste. Na waszym miejscu nie odmawiałabym tego stanowiska.
playSi j'avais eu des vacances plus longues, je ne serais pas restée en Pologne. Gdybym miała dłuższe wakacje, nie zostałabym w Polsce.
playSi nous avions eu moins de travail, nous serions allés plus souvent au cinéma. Gdybyśmy mieli mniej pracy, chodzilibyśmy częściej do kina.
playS'il n'avait pas mangé autant de chips, il aurait été beacoup plus maigre et sain. Gdyby nie jadł tyle frytek, byłby dużo szczuplejszy i zdrowszy.
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (2)

W ostatnim przykładzie powinno być "..., IL aurait été..." zamiast "ils".

Błąd! Si j'étais toi, je partiraiS (a nie partirai) en vacances. Gdybym była tobą, wyjechałabym na wakacje.