Przysłówki francuskie

Przysłówki, nazywane w języku francuskim les adverbes, w większości przypadków mają końcówkę -ment (zasady ich tworzenia znajdziecie poniżej). Poza tym, jest wiele przysłówków, które mają formę nieregularną (ich przykłady również znajdziecie poniżej).

1) Jeżeli przymiotnik rodzaju męskiego kończy się na samogłoskę, dodajemy do niego końcówkę -ment.

samogłoska -ment
playjoli playjoliment
ładny ładnie
playpoli playpoliment
uprzejmy uprzejmie
playvrai playvraiment
prawdziwy naprawdę
playpauvre playpauvrement
biedny biednie
playrésolu playrésolument
zdecydowany zdecydowanie

2) W większości przypadków przysłówki tworzymy poprzez dodanie końcówki -ment do formy żeńskiej przymiotnika:

adjectif masculin adjectif féminin adverbe
playdoux playdouce playdoucement
delikatny delikatna delikatnie
playheureux playheureuse playheureusement
szczęśliwy szczęśliwa szczęśliwie/ na szczęście
playlent playlente playlentement
powolny powolna powoli
playsec playsèche playsèchement
suchy sucha sucho
playléger playlégère playlégèrement
lekki lekka lekko

3) Jeżeli przymiotnik rodzaju męskiego kończy się na -ent to w przysłówku zastępujemy ją końcówką -emment. Jeżeli przymiotnik rodzaju męskiego kończy się na -ant to w przysłówku zastępujemy ją końcówką -amment:

-ent -emment
playévident playévidemment
ewidentny ewidentnie
playpatient playpatiemment
cierpliwy cierpliwie
playfréquent playfréquemment
częsty często
-ant -amment
playsuffisant playsuffisamment
wystarczający wystarczająco
playbrillant playbrillamment
wspaniały wspaniale
playabondant playabondamment
obfity obficie

4) jest kilka wyjątków, kiedy to w przysłówkach wstawiamy końcówkę -ément:

wyjątki -ément
playprécis playprécisément
dokładny dokładnie
playprofond playprofondément
głęboki głęboko
playénorme playénormément
ogromny ogromnie
playintense playintensément
intensywny intensywnie
playaveugle playaveuglément
ślepy ślepo
playassuré playassurément
oczywisty oczywiście

5) przysłówki miejsca - adverbes de lieu, w tabelce poniżej znajdziecie przykłady kilku z nich, ale jest ich zdecydowanie dużo więcej, np.: po lewej, prawej, niedaleko, za, obok etc.

playici tutaj
play tam
playailleurs gdzie indziej
playquelque part gdzieś
playnulle part nigdzie
playpartout wszędzie
playdevant przed

playJ'habite ici depuis cinq ans. Mieszkam tu od pięciu lat.
playNous n'allons nulle part parce que Marie est malade. Nigdzie nie jedziemy, ponieważ Marie jest chora.
playElle a mis son livre quelque part mais elle ne sait pas où. Ona położyła gdzieś swoją książkę, ale nie wie gdzie.
playIls ne vont pas au Portugal, ils vont ailleurs. Oni nie jadą do Portugalii, jadą gdzie indziej.
playLe cinéma se trouve à côté de notre maison. Kino znajduje się obok naszego domu.

6) przysłówki czasu - adverbes de temps:

playaujourd'hui dzisiaj
playaprès-demain pojutrze
playparfois czasem
playdéjà już
playmaintenant teraz
playtard / tôt późno / wcześnie
playtout à coup nagle
playde temps en temps od czasu do czasu
playJe regardais une comédie quand tout à coup j'ai entendu un bruit. Oglądałam komedię kiedy nagle usłyszałam hałas.
playTu aimes faire du vélo? Oui, de temps en temps. Lubisz jeździć na rowerze? Tak, od czasu do czasu.
playIl se réveille tôt le matin et il se couche tard le soir. On wstaje wcześnie rano i kładzie się późnym wieczorem.
playHier, nous avons rencontré notre ami de Russie. Wczoraj spotkaliśmy naszego znajomego z Rosji.
playIls sont encore jeunes. jeszcze młodzi.

7) przysłówki sposobu (większość przysłówków to przysłówki sposobu) - adverbes de manière:

playbien dobrze
playmal źle
playensemble razem
playvite szybko
playvolontiers chętnie
playComment vas-tu? Bien, merci. Jak się masz? Dziękuję, dobrze.
playIl se sent mal. On się źle czuje.
playJe prépare volontiers le dîner. Chętnie przygotuję kolację.
playMarc parle trop vite, je ne comprends rien. Marc mówi zbyt szybko, nic nie rozumiem.
playNous travaillons ensemble et je suis très content. Pracujemy razem i jestem bardzo zadowolona.

8) przysłówki pytające - adverbes interrogatifs:

playcomment jak
playquand kiedy
play gdzie
playcombien ile
playque co

playCombien ça coûte? Ile to kosztuje?
playTu pars quand? Kiedy wyjeżdżasz?
play avez-vous mis mes documents? Gdzie położyliście moje dokumenty?
playComment s'appelle l'auteur de ce livre? Jak się nazywa autor tej książki?
playQue sais-je? Cóż ja wiem?

9) przysłówki natężenia - adverbes d'intensité:

playtrès bardzo
playtellement tak bardzo
playpeu mało
playsi tak bardzo
playtrop zbyt
playElle est très intelligente. Ona jest bardzo inteligentna.
playTu travailles peu. Mało pracujesz.
playNos voisins, ils sont tellement sympas. Nasi sąsiedzi są tak sympatyczni.
playMon chef est trop bavard. Mój szef jest zbyt gadatliwy.
playNous sommes si fatigués que nous nous couchons très tôt. Jesteśmy tak zmęczeni, że kładziemy się bardzo wcześnie.

10) przysłówki ilości - adverbes de quantité:

playbeaucoup dużo
playenviron około
playpeu mało
playpresque prawie
playautant tyle
playJe travaillais beaucoup et maintenant je peux me reposer. Dużo pracowałam, teraz mogę odpocząć.
playPourquoi avez-vous mangé si peu? Dlaczego zjedliście tak mało?
playNous avons attendu environ 30 minutes et Marie n'est pas venue. Czekaliśmy około trzydziestu minut, a Maria nie przyszła.
playElle a lu presque tous les livres de cet auteur. Ona przeczytała prawie wszystkie książki tego autora.
playIls voyageaient autant qu'ils ont visité le monde entier. Tyle podróżowali, że zwiedzili cały świat.

11) przysłówki przeczenia - adverbes de négation:

playne .... plus już nie
playne ..... pas nie
playne ..... rien nic
playne .... personne nikt
playne .... jamais nigdy
playne ..... ni .... ni .... ani ... ani ....

playJe ne fume plus. Już nie palę.
playTu ne parles pas chinois? Nie mówisz po chińsku?
playJe n'entends rien. Nic nie słyszę.
playIls ne connaissent personne qui aime la musique pop. Nie znają nikogo, kto lubi muzykę pop.
playElle ne mange jamais de viande. Ona nigdy nie je mięsa.
playVous ne buvez ni bière ni vin? Nie pijecie ani piwa ani wina?

Ćwiczenia online:

pozostałe zakładki:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.