I grupa czasowników - język francuski

W I grupie czasowników są tylko i wyłącznie czasowniki zakończone na -er, są to czasowniki regularne, mające "stałe" końcówki, zaobserwujmy to na odmianie czasownika regarder - oglądać

le singulier le pluriel
playje regarde playnous regardons
ja oglądam my oglądamy
playtu regardes playvous regardez
ty oglądasz wy oglądacie
playil/ elle regarde playile/ elles regardent
on/ ona ogląda oni/ one oglądają

Końcówki -e, -es, -ent są nieme, to znaczy, że ich nie czytamy!!!

Wymawiamy tylko końcówki w I i II osobie liczby mnogiej czyli -ons [ą], -ez [e].

Poniżej znajdziecie kilka przykładów innych czasowników tego typu, ale warto też dodać, że grupa I jest dość obszerną grupą, wraz z grupą III.

czasowniki z końcówką -er
playaimer kochać
playparler mówić
playpenser myśleć
playjouer grać
playvisiter zwiedzać

W języku francuskim istnieje jeszcze jedna osoba on, która nie ma odpowiednika w języku polskim. Czasowniki w tej osobie odmieniają się tak samo jak il/elle (III osoba liczby pojedynczej), ale mają znaczenie "my" (my w tej sali, my Polacy, my ludzie na ziemi), np.:

playAnne et moi, on va au cinéma. Anna i ja idziemy do kina.
playEn Pologne on parle polonais. W Polsce mówimy / mówi się po polsku.
playOn doit aider les gens. Powinniśmy pomagać ludziom.

Odstępstwa od reguły w I grupie:

1) czasownik aller - iść/jechać jest pierwszym wyjątkiem, jest on nieregularny i zaliczamy go do grupy III. Jako że w III grupie są same czasowniki nieregularne, a czasownik aller jest dość istotny, poniżej zamieszczam jego odmianę:

le singulier le pluriel
playje vais playnous allons
ja idę/ jadę my idziemy/ jedziemy
playtu vas playvous allez
ty idziesz/ jedziesz wy idziecie/ jedziecie
playil/ elle va playils/ elles vont
on/ ona idzie/ jedzie oni/ one idą/ jadą

2) czasowniki kończące się na -cer, -ger odmieniają się prawie tak samo jak wszystkie czasowniki regularne, zachodzi jedynie mała zmiana w I osobie liczby mnogiej NOUS, np.: commencer - zaczynać, manger - jeść

le singulier le pluriel
playje commence playnous commençons
ja zaczynam my zaczynamy
playtu commences playvous commencez
ty zaczynasz wy zaczynacie
playil/ elle commence playils/ elles commencent
on/ ona zaczyna oni/ one zaczynają

le singulier le pluriel
playje mange playnous mangeons
ja jem my jemy
playtu manges playvous mangez
ty jesz wy jecie
playil/ elle mange playils/ elles mangent
on/ ona je oni/ one jedzą

Jak widzicie zmiany są malutkie, w czasowniku z końcówką -cer, w III osobie liczby mnogiej zamieniono cç, a w czasowniku z końcówką -ger dodano -e.
Warto zadać pytanie po co te małe zabiegi? Otóż służą one zachowaniu tej samej wymowy. Poniższa tabelka wszystko wyjaśnia:

pisownia poprawna pisownia niepoprawna
playnous commençons playnous commencons
[nu komąsą] [nu komąką]
playnous mangeons playnous mangons
[nu mążą] [nu mągą]

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych czasowników z tej grupy:

czasowniki z końcówką -cer i -ger
playremplacer zastępować
playbouger ruszać
playcorriger poprawiać
playchanger zmieniać
playvoyager podróżować
playpartager dzielić

3) kolejna "anomalia" to czasowniki kończące się na -eter i -eler: jeter / rzucać i appeler / dzwonić oraz ich pochodne. W ich przypadku podwajamy -t lub -l w osobach, których końcówki są nieme (których nie czytamy).

le singulier le pluriel
playje jette playnous jetons
ja rzucam my rzucamy
playtu jettes playvous jetez
ty rzucasz wy rzucacie
playil/ elle jette playils/ elles jettent
on/ ona rzuca oni/ one rzucają
le singulier le pluriel
playj'appelle playnous appelons
ja dzwonię my dzwonimy
playtu appelles playvous appelez
ty dzwonisz wy dzwonicie
playil/ elle appelle playils/ elles appellent
on/ ona dzwoni oni/ one dzwonią

4) i w końcu czasowniki pełne akcentów (i dodatkowo czasownik acheter-kupować):
Tutaj, w osobach, których końcówki są nieme (których nie czytamy) akcent nad drugim é zmienia się z é na è (w czasowniku acheter drugie e przechodzi w è).

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych czasowników z tej grupy i odmianę jednego z nich.

czasowniki z akcentami
playrépéter powtarzać
playespérer mieć nadzieję
playénumérer wyliczać
playinterpréter interpretować

le singulier le pluriel
playje préfère playnous préférons
ja wolę my wolimy
playtu préfères playvous préférez
ty wolisz wy wolicie
playil/ elle préfère playils/ elles préfèrent
on/ ona woli oni/ one wolą
le singulier le pluriel
playj'achète playnous achetons
ja kupuję my kupujemy
playtu achètes playvous achetez
ty kupujesz wy kupujecie
playil/ elle achète playils/ elles achètent
on/ ona kupuje oni/ one kupują

5) zmiana zachodzi jeszcze w czasownikach zakończonych na -yer na przykład payer - płacić, envoyer - wysyłać i.in.

W osobach, których końcówki są nieme (których nie czytamy) yi.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych czasowników z tej grupy i odmianę jednego z nich.

czasowniki z końcówką -yer
playenvoyer wysyłać
plays'ennuyer nudzić się
playessayer próbować
playessuyer wycierać
playbalayer zamiatać

le singulier le pluriel
playje paie playnous payons
ja płacę my płacimy
playtu paies playvous payez
ty płacisz wy płacicie
playil/ elle paie playils/ elles paient
on/ ona płaci oni/ one płacą

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (15)

Dziękuję. Za wszystko. To naprawdę pomaga. :)

Dziękuję, Dobry Człowieku, który pracujesz nad tą stroną. Wszystkiego dobrego Ci życzę!

Wszystko super ale wymowy brak, nie ma jej a bardzo szkoda.

"Jak widzicie zmiany są malutkie, w czasowniku z końcówką -cer, w III osobie liczby mnogiej zamieniono c → ç, a w czasowniku z końcówką -ger dodano -e." - moim zdaniem zmiana nastapiła w I osobie liczby mnogiej(nous to I osoba liczby mnogiej)

najlepsza strona, jaka znalazlam do tej pory !!!! :))))))

olka930: czasownik protéger zalicza sie we francuskim do 1 grupy no i tak zwanej <> (we francuskim nie ma czegos takiego jak podgrupa) czasowniki dziela sie poprostu na koncowki np. "éger" i tak w przypadku nous to bedzie nous protégeons. Mam kilka zastrzezen co do tej strony.

A co z czasownikiem protéger? Zalicza się do podgrupy z zakończeniem "-ger"? Nie widzę przeciwwskazań, ale inne strony i pół internetu które przeczesałam w tej sprawie mówią, że przy 'nous' powinno być 'protégeons'. Z kolei też, nie widzę tego czasownika na liście nieregularnych. Więc jak to w końcu jest?

Świetny artykuł! Właśnie takiego opracowania szukałem :) Dzięki!

czy jest opcja wydruku całej gramatyki z tej strony?

W końcu znalazłam porządnie opisane te czasowniki. Sporo tego, ale wszystko dokładnie wyjaśnione, super! :)

chcialbym juz to umiec,hmm,moze za rok

bardzo dobry artykuł, wszystko łatwo i dokładnie wytłumaczone ;)

*smutna_mary w przykładzie 4. jest mowa o drugim e, wszystko jest dobrze, a acheter to jakby "wyjątek", dorzucony do tej grupy i tylko w nim mowa o pierwszym e

Super artykuł, bardzo mi się przydał, szczególnie jeśli chodzi o te wstrętne akcenty! A to takie proste ;)

Hej,
Dla uczących się z tej zakładki

* odmiana czasownika aller
dla 3 os. l.poj. "il/elle va" (on/ona idzie/jedzie )
= zabrakło odmienionego czasownika

* 2) czasowniki kończące się na -CER, -GER
Jak widzicie zmiany są malutkie, w czasowniku z końcówką -cer, w III osobie liczby mnogiej zamieniono c → ç, a w czasowniku z końcówką -ger dodano -e
= powinno być w I osobie liczby mnogiej

* 4) i w końcu czasowniki pełne akcentów (i dodatkowo czasownik acheter-kupować):
Tutaj, w osobach, których końcówki są nieme (których nie czytamy) akcent nad drugim é zmienia się z é na è (w czasowniku acheter drugie e przechodzi w è).
= mowa jest chyba o pierwszym e ... chyba, że liczymy od tyłu :)

bardzo przydatny, kompletnie opracowany artykuł