I grupa czasowników - język francuski

W I grupie czasowników są tylko i wyłącznie czasowniki zakończone na -er, są to czasowniki regularne, mające "stałe" końcówki, zaobserwujmy to na odmianie czasownika regarder - oglądać

le singulier liczba pojedyncza le pluriel liczba mnoga
playje regarde ja oglądam playnous regardons my oglądamy
playtu regardes ty oglądasz playvous regardez wy oglądacie
playil/elle regarde on/ona ogląda playile/elles regardent oni/one oglądają

Końcówki -e, -es, -ent są nieme, to znaczy, że ich nie czytamy!!!

Wymawiamy tylko końcówki w I i II osobie liczby mnogiej czyli -ons [ą], -ez [e].

Poniżej znajdziecie kilka przykładów innych czasowników tego typu, ale warto też dodać, że grupa I jest dość obszerną grupą, wraz z grupą III.

czasowniki z końcówką -er
playaimer kochać
playparler mówić
playpenser myśleć
playjouer grać
playvisiter zwiedzać

W języku francuskim istnieje jeszcze jedna osoba on, która nie ma odpowiednika w języku polskim. Czasowniki w tej osobie odmieniają się tak samo jak il/elle (III osoba liczby pojedynczej), ale mają znaczenie "my" (my w tej sali, my Polacy, my ludzie na ziemi), np.:

playAnne et moi, on va au cinéma. Anna i ja idziemy do kina.
playEn Pologne on parle polonais. W Polsce mówimy / mówi się po polsku.
playOn doit aider les gens. Powinniśmy pomagać ludziom.

Odstępstwa od reguły w I grupie:

1) czasownik aller - iść/jechać jest pierwszym wyjątkiem, jest on nieregularny i zaliczamy go do grupy III. Jako że w III grupie są same czasowniki nieregularne, a czasownik aller jest dość istotny, poniżej zamieszczam jego odmianę:

le singulier liczba pojedyncza le pluriel liczba mnoga
playje vais ja idę/jadę playnous allons my idziemy/jedziemy
playtu vas ty idziesz/jedziesz playvous allez wy idziecie/jedziecie
playil/elle va on/ona idzie/jedzie playils/elles vont oni/one idą/jadą

2) czasowniki kończące się na -cer, -ger odmieniają się prawie tak samo jak wszystkie czasowniki regularne, zachodzi jedynie mała zmiana w I osobie liczby mnogiej NOUS, np.: commencer - zaczynać, manger - jeść

le singulier liczba pojedyncza le pluriel liczba mnoga
playje commence ja zaczynam playnous commençons my zaczynamy
playtu commences ty zaczynasz playvous commencez wy zaczynacie
playil/elle commence on/ona zaczyna playils/elles commencent oni/one zaczynają

le singulier liczba pojedyncza le pluriel liczba mnoga
playje mange ja jem playnous mangeons my jemy
playtu manges ty jesz playvous mangez wy jecie
playil/elle mange on/ona je playils/elles mangent oni/one jedzą

Jak widzicie zmiany są malutkie, w czasowniku z końcówką -cer, w III osobie liczby mnogiej zamieniono cç, a w czasowniku z końcówką -ger dodano -e.
Warto zadać pytanie po co te małe zabiegi? Otóż służą one zachowaniu tej samej wymowy. Poniższa tabelka wszystko wyjaśnia:

pisownia poprawna wymowa poprawna pisownia niepoprawna wymowa niepoprawna
playnous commençons [nu komąsą] playnous commencons [nu komąką]
playnous mangeons [nu mążą] playnous mangons [nu mągą]

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych czasowników z tej grupy:

czasowniki z końcówką -cer i -ger
playremplacer zastępować
playbouger ruszać
playcorriger poprawiać
playchanger zmieniać
playvoyager podróżować
playpartager dzielić

3) kolejna "anomalia" to czasowniki kończące się na -eter i -eler: jeter / rzucać i appeler / dzwonić oraz ich pochodne. W ich przypadku podwajamy -t lub -l w osobach, których końcówki są nieme (których nie czytamy).

le singulier liczba pojedyncza le pluriel liczba mnoga
playje jette ja rzucam playnous jetons my rzucamy
playtu jettes ty rzucasz playvous jetez wy rzucacie
playil/elle jette on/ona rzuca playils/elles jettent oni/one rzucają
le singulier liczba pojedyncza le pluriel liczba mnoga
playj'appelle ja dzwonię playnous appelons my dzwonimy
playtu appelles ty dzwonisz playvous appelez wy dzwonicie
playil/elle appelle on/ona dzwoni playils/elles appellent oni/one dzwonią

4) i w końcu czasowniki pełne akcentów (i dodatkowo czasownik acheter-kupować):
Tutaj, w osobach, których końcówki są nieme (których nie czytamy) akcent nad drugim é zmienia się z é na è (w czasowniku acheter drugie e przechodzi w è).

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych czasowników z tej grupy i odmianę jednego z nich.

czasowniki z akcentami
playrépéter powtarzać
playespérer mieć nadzieję
playénumérer wyliczać
playinterpréter interpretować

le singulier liczba pojedyncza le pluriel liczba mnoga
playje préfère ja wolę playnous préférons my wolimy
playtu préfères ty wolisz playvous préférez wy wolicie
playil/elle préfère on/ona woli playils/elles préfèrent oni/one wolą
le singulier liczba pojedyncza le pluriel liczba mnoga
playj'achète ja kupuję playnous achetons my kupujemy
playtu achètes ty kupujesz playvous achetez wy kupujecie
playil/elle achète on/ona kupuje playils/elles achètent oni/one kupują

5) zmiana zachodzi jeszcze w czasownikach zakończonych na -yer na przykład payer - płacić, envoyer - wysyłać i.in.

W osobach, których końcówki są nieme (których nie czytamy) yi.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych czasowników z tej grupy i odmianę jednego z nich.

czasowniki z końcówką -yer
playenvoyer wysyłać
plays'ennuyer nudzić się
playessayer próbować
playessuyer wycierać
playbalayer zamiatać

le singulier liczba mnoga le pluriel liczba mnoga
playje paie ja płacę playnous payons my płacimy
playtu paies ty płacisz playvous payez wy płacicie
playil/elle paie on/ona płaci playils/elles paient oni/one płacą

Komentarze (13)

elool
23 cze 2016

Wszystko super ale wymowy brak, nie ma jej a bardzo szkoda.

bestfrend
20 lis 2015

"Jak widzicie zmiany są malutkie, w czasowniku z końcówką -cer, w III osobie liczby mnogiej zamieniono c → ç, a w czasowniku z końcówką -ger dodano -e." - moim zdaniem zmiana nastapiła w I osobie liczby mnogiej(nous to I osoba liczby mnogiej)

natalia-vincke&hellip
09 lip 2015

najlepsza strona, jaka znalazlam do tej pory !!!! :))))))

MaTi1040
02 cze 2015

olka930: czasownik protéger zalicza sie we francuskim do 1 grupy no i tak zwanej <> (we francuskim nie ma czegos takiego jak podgrupa) czasowniki dziela sie poprostu na koncowki np. "éger" i tak w przypadku nous to bedzie nous protégeons. Mam kilka zastrzezen co do tej strony.

olka930
28 sty 2015

A co z czasownikiem protéger? Zalicza się do podgrupy z zakończeniem "-ger"? Nie widzę przeciwwskazań, ale inne strony i pół internetu które przeczesałam w tej sprawie mówią, że przy 'nous' powinno być 'protégeons'. Z kolei też, nie widzę tego czasownika na liście nieregularnych. Więc jak to w końcu jest?

mikolaj.ma
11 paź 2014

Świetny artykuł! Właśnie takiego opracowania szukałem :) Dzięki!

Fisela
07 paź 2014

czy jest opcja wydruku całej gramatyki z tej strony?

aguja
02 lis 2013

W końcu znalazłam porządnie opisane te czasowniki. Sporo tego, ale wszystko dokładnie wyjaśnione, super! :)

kasiunia-gliwi&hellip
14 sty 2013

chcialbym juz to umiec,hmm,moze za rok

mariecamille
16 gru 2012

bardzo dobry artykuł, wszystko łatwo i dokładnie wytłumaczone ;)

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.