III grupa czasowników - język francuski

W III grupie są czasowniki nieregularne o różnych końcówkach i różnych odmianach. Ja mimo wszystko spróbuję wypisać kilka rodzajów czasowników III grupy o różnych końcówkach:

1) czasowniki, których końcówka w bezokoliczniku to -ttre

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych czasowników z tej grupy i odmianę jednego z nich.

czasowniki z końcówką -ttre
playbattre bić
playmettre kłaść
playémettre emitować
le singulier le pluriel
playje mets playnous mettons
ja kładę my kładziemy
playtu mets playvous mettez
ty kładziesz wy kładziecie
playil/ elle met playils mettent
on/ ona kładzie oni/ one kładą

2) czasowniki, których końcówka w bezokoliczniku to -dre

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych czasowników z tej grupy i odmianę jednego z nich.

czasowniki z końcówką -dre
playattendre czekać
playrépondre odpowiadać
playentendre usłyszeć
le singulier le pluriel
playj'attends playnous attendons
ja czekam my czekamy
playtu attends playvous attendez
ty czekasz wy czekacie
playil/ elle attend playils/ elles attendent
on/ ona czeka oni/ one czekają

ALE!!! popularny czasownik prendre - brać i jego pochodne odmienia się inaczej:

playcomprendre rozumieć
playapprendre uczyć się
playreprendre zabierać
le singulier le pluriel
playje prends playnous prenons
ja biorę my bierzemy
playtu prends playvous prenez
ty bierzesz wy bierzecie
playil/ elle prend playils/ elles prennes
on/ ona bierze oni/ one biorą

3) czasowniki, których końcówka w bezokoliczniku to -oir

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych czasowników z tej grupy i odmianę dwóch z nich.

czasowniki z końcówką -oir
playvouloir chcieć
playvaloir mieć wartość
playpouvoir móc
le singulier le pluriel
playje veux playnous voulons
ja chcę my chcemy
playtu veux playvous voulez
ty chcesz wy chcecie
playil/ elle veut playils/ elles veulent
on/ ona chce oni/ one chcą
le singulier le pluriel
playje peux playnous pouvons
ja mogę my możemy
playtu peux playvous pouvez
ty możesz wy możecie
playil/ elle peut playils/ elles peuvent
on/ ona może oni/ one mogą

Jeśli chodzi o III grupę, to jak już pisałam, pozostaje nam jedynie nauczenie się tych odmian na pamięć, ponieważ ta mnogość nieregularności nie da się zamknąć w żadne logiczne reguły (i po raz kolejny polecam książkę z odmianami czasowników, dzięki niej zapamiętywanie będzie dużo łatwiejsze).

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (9)

ils/elles prennent

UWAGA UWAGA - nie prennes tylko prennent! czasownika prendre. Administracjo poprawcie ten błąd.

Z listy podanej przez fandegooi wyciągnąłem tylko te czasowniki III koniugacji, które trzeba zapamiętać. Reszta to czasowniki "pochodne" i odmienia się tak, jak ich pierwowzór. Mnie z użyciem komputera kosztowało to sekundę, a pewnie są osoby, które nie są na tyle biegłe i spisywałyby ręcznie dane czasowniki. Liczę, że się przyda.
Łącznie jest ok. 70 czasowników, których odmianę musimy wkuć na pamięć. Powodzenia w nauce.

Linki:
http://wklej.to/8Hwyw
http://pastebin.com/d6DWFBhz

ils prennent

strona z odmianami: http://www.leconjugueur.com/

Pełna lista ok 370 czasowników nieregularnych języka Francuskiego

źródło: www.aidenet.eu/conjugaison05a.htm

rendre >>> rendre
renduire >>> se conjugue comme conduire
rentrouvrir >>> se conjugue comme ouvrir
repaître >>> repaître
répandre >>> se conjugue comme rendre
reparaître >>> se conjugue comme paraître
repartir >>> se conjugue comme partir
repeindre >>> se conjugue comme peindre
rependre >>> se conjugue comme rendre
repentir (se) >>> se conjugue comme se repentir
reperdre >>> se conjugue comme rendre
repleuvoir >>> se conjugue comme pleuvoir
répondre >>> se conjugue comme rendre
reprendre >>> se conjugue comme prendre
reproduire >>> se conjugue comme conduire
requérir >>> se conjugue comme acquérir
résoudre >>> se conjugue comme absoudre
ressentir >>> se conjugue comme sentir
resservir >>> se conjugue comme servir
ressortir >>> se conjugue comme partir
ressouvenir (se) >>> se conjugue comme venir
restreindre >>> se conjugue comme peindre
reteindre >>> se conjugue comme peindre
retendre >>> se conjugue comme tendre
retenir >>> se conjugue comme tenir
retondre >>> se conjugue comme rendre
retordre >>> se conjugue comme rendre
retraduire >>> se conjugue comme conduire
retraire >>> se conjugue comme traire
retranscrire >>> se conjugue comme écrire
retransmettre >>> se conjugue comme mettre
rétreindre >>> se conjugue comme peindre
revaloir >>> se conjugue comme valoir
revendre >>> se conjugue comme rendre
revenir >>> se conjugue comme venir
revetir >>> se conjugue comme vetir
revetir (se) >>> se conjugue comme se vetir
revivre >>> se conjugue comme vivre
revoir >>> se conjugue comme voir
revouloir >>> se conjugue comme vouloir
rire >>> rire
rompre >>> se conjugue comme rendre
rouvrir >>> se conjugue comme ouvrir
saillir >>> se conjugue comme assaillir
s'asseoir >>> s'asseoir
satisfaire >>> se conjugue comme faire
savoir >>> savoir
souvenir (se) >>> se conjugue comme tenir
secourir >>> se conjugue comme courir
séduire >>> se conjugue comme conduire
sentir >>> sentir
servir >>> servir
seoir >>> voir verbes défectifs
sortir >>> se conjugue comme partir
souffrir >>> se conjugue comme couvrir
soumettre >>> se conjugue comme mettre
sourire >>> se conjugue comme rire
souscrire >>> se conjugue comme écrire
sous-entendre >>> se conjugue comme tendre
sous-tendre >>> se conjugue comme tendre
soustraire >>> se conjugue comme traire
soutenir >>> se conjugue comme tenir
souvenir (se) >>> se conjugue comme venir
subvenir >>> se conjugue comme venir
suffire >>> se conjugue comme confire
suivre >>> suivre
surfaire >>> se conjugue comme faire
surprendre >>> se conjugue comme prendre
surproduire >>> se conjugue comme conduire
surseoir >>> surseoir
survenir >>> se conjugue comme venir
survivre >>> se conjugue comme vivre
suspendre >>> se conjugue comme rendre
taire >>> se conjugue comme plaire
teindre >>> se conjugue comme peindre
tendre >>> tendre
tenir >>> tenir
tondre >>> se conjugue comme rendre
tordre >>> se conjugue comme rendre
traduire >>> se conjugue comme conduire
traire >>> traire (verbe défectif)
transcrire >>> se conjugue comme écrire
transmettre >>> se conjugue comme mettre
transparaître >>> se conjugue comme paraître
tressaillir >>> se conjugue comme assaillir
vaincre >>> vaincre
valoir >>> valoir
vendre >>> se conjugue comme rendre
venir >>> venir
vetir >>> vetir
vivre >>> vivre
voir >>> voir

ébattre (s') >>> se conjugue comme battre
échoir >>> se conjugue comme choir
éclore >>> se conjugue comme clore
éconduire >>> se conjugue comme conduire
écrire >>> écrire
élire >>> se conjugue comme lire
embattre >>> se conjugue comme battre
embattre >>> se conjugue comme battre
emboire >>> se conjugue comme boire
émettre >>> se conjugue comme mettre
émoudre >>> se conjugue comme moudre
émouvoir >>> se conjugue comme mouvoir
empreindre >>> se conjugue comme peindre
enceindre >>> se conjugue comme peindre
enclore >>> se conjugue comme clore
encourir >>> se conjugue comme courir
endormir >>> se conjugue comme dormir
enduire >>> se conjugue comme conduire
enfreindre >>> se conjugue comme peindre
enfuir (s') >>> se conjugue comme fuir
enjoindre >>> se conjugue comme joindre
enquérir (s') >>> se conjugue comme acquérir
ensuivre (s') >>> s'ensuivre
entendre >>> se conjugue comme tendre
entr'apercevoir >>> se conjugue comme recevoir
entrebattre (s') >>> se conjugue comme battre
entre-détruire (s') >>> se conjugue comme construire
entre-luire >>> se conjugue comme luire
entremettre (s') >>> se conjugue comme mettre
entre-nuire (s') >>> se conjugue comme nuire
entreprendre >>> se conjugue comme prendre
entretenir >>> se conjugue comme tenir
entrevoir >>> se conjugue comme voir
entrouvrir >>> se conjugue comme ouvrir
épandre >>> se conjugue comme rendre
éperdre (s') >>> se conjugue comme rendre
épreindre >>> se conjugue comme peindre
éprendre (s') >>> se conjugue comme prendre
équivaloir >>> se conjugue comme valoir
éteindre >>> se conjugue comme peindre
étendre >>> se conjugue comme tendre
étreindre >>> se conjugue comme peindre
exclure >>> se conjugue comme conclure
extraire >>> se conjugue comme traire
faire >>> faire
faillir >>> faillir (verbe défectif)
falloir >>> falloir
feindre >>> se conjugue comme peindre
fendre >>> se conjugue comme rendre
fondre >>> se conjugue comme rendre
forclore >>> se conjugue comme clore
forfaire >>> se conjugue comme faire
foutre >>> se conjugue comme rendre
frire >>> frire
fuir >>> fuir
geindre >>> se conjugue comme peindre
gésir >>> voir verbes défectifs
inclure >>> se conjugue comme conclure
induire >>>se conjugue comme conduire
inscrire >>> se conjugue comme écrire
instruire >>> se conjugue comme construire
interdire >>> se conjugue comme dire
interrompre >>> se conjugue comme rendre
intervenir >>> se conjugue comme venir
introduire >>> se conjugue comme conduire
joindre >>> joindre
lire >>> lire
luire >>> luire
maintenir >>> se conjugue comme tenir
malfaire >>> se conjugue comme faire
méconnaître >>> se conjugue comme connaître
médire >>> se conjugue comme dire
méfaire >>> se conjugue comme faire
mentir>>> se conjugue comme sentir
méprendre (se) >>> se conjugue comme prendre
messeoir >>> se conjugue comme seoir
mettre >>> mettre
mévendre >>> se conjugue comme rendre
mordre >>> se conjugue comme rendre
morfondre (se) >>> se conjugue comme rendre
moudre >>> moudre
mourir >>> mourir
mouvoir >>> mouvoir
naître >>> naître
nuire >>> nuire
obtenir >>> se conjugue comme venir
obvenir >>> se conjugue comme tenir
occlure >>> se conjugue comme conclure
offrir >>> se conjugue comme couvrir
oindre >>> se conjugue comme joindre
omettre >>> se conjugue comme mettre
ouir >>> voir verbes défectifs
ouvrir >>> ouvrir
paître >>> paître (verbe défectif)
paraître >>> paraître
parcourir >>> se conjugue comme courir
parfaire >>> se conjugue comme faire
parfondre >>> se conjugue comme rendre
partir >>> partir
parvenir >>> se conjugue comme venir
peindre >>> peindre
pendre >>> se conjugue comme rendre
percevoir >>> se conjugue comme recevoir
perdre >>> se conjugue comme rendre
permettre >>> se conjugue comme mettre
plaindre >>> se conjugue comme craindre
plaire >>> plaire
pleuvoir >>> pleuvoir
poindre >>> se conjugue comme joindre
pondre >>> se conjugue comme rendre
pourfendre >>> se conjugue comme rendre
poursuivre >>> se conjugue comme suivre
pourvoir >>> pourvoir
pouvoir >>> pouvoir
prédire >>> se conjugue comme dire
prendre >>> prendre
prescrire >>> se conjugue comme écrire
pressentir >>> se conjugue comme sentir
prétendre >>> se conjugue comme tendre
prévaloir >>> se conjugue comme valoir
prévenir >>> se conjugue comme venir
prévoir >>> se conjugue comme voir
produire >>> se conjugue comme conduire
promettre >>> se conjugue comme mettre
promouvoir >>> se conjugue comme mouvoir
proscrire >>> se conjugue comme écrire
provenir >>> se conjugue comme venir
rabattre >>> se conjugue comme battre
rasseoir >>> se conjugue comme asseoir
réadmettre >>> se conjugue comme mettre
réapparaître >>> se conjugue comme paraître
réapprendre >>> se conjugue comme prendre
rebattre >>> se conjugue comme battre
recevoir >>> recevoir
reclure >>> se conjugue comme conclure
recomparaître >>> se conjugue comme paraître
reconduire >>> se conjugue comme conduire
reconnaître >>> se conjugue comme connaître
reconquérir >>> se conjugue comme acquérir
reconstruire >>> se conjugue comme construire
recoudre >>> se conjugue comme coudre
recourir >>> se conjugue comme courir
recouvrir >>> se conjugue comme couvrir
récrire >>> se conjugue comme écrire
recroître >>> se conjugue comme croître
recueillir >>> se conjugue comme cueillir
recuire >>> se conjugue comme cuire
redécouvrir >>> se conjugue comme couvrir
redéfaire >>> se conjugue comme faire
redescendre >>> se conjugue comme rendre
redevenir >>> se conjugue comme venir
redevoir >>> se conjugue comme devoir
redire >>> se conjugue comme dire
redormir >>> se conjugue comme dormir
réduire >>> se conjugue comme conduire
réécrire >>> se conjugue comme écrire
réélire >>> se conjugue comme lire
réentendre >>> se conjugue comme tendre
refaire >>> se conjugue comme faire
refendre >>> se conjugue comme rendre
refondre >>> se conjugue comme rendre
réinscrire >>> se conjugue comme écrire
réintroduire >>> se conjugue comme conduire
réintroduire >>> se conjugue comme conduire
rejoindre >>> se conjugue comme joindre
relire >>> se conjugue comme lire
reluire >>> se conjugue comme luire
remettre >>> se conjugue comme mettre
remordre >>> se conjugue comme rendre
remoudre >>> se conjugue comme moudre
renaître >>> se conjugue comme naître
rendormir >>> se conjugue comme dormir

clore >>> clore (verbe défectif)
combattre >>> se conjugue comme battre
commettre >>> se conjugue comme mettre
comparaître >>> se conjugue comme paraître
complaire >>> se conjugue comme plaire
comprendre >>> se conjugue comme prendre
compromettre >>> se conjugue comme mettre
concevoir >>> se conjugue comme recevoir
conclure >>> conclure
concourir >>> se conjugue comme courir
condescendre >>> se conjugue comme rendre
conduire >>> conduire
confire >>> confire
confondre >>> se conjugue comme rendre
conjoindre >>> se conjugue comme joindre
connaître >>> connaître
conquérir >>> se conjugue comme acquérir
consentir >>> se conjugue comme sentir
construire >>> construire
contenir >>> se conjugue comme tenir
contraindre >>> se conjugue comme craindre
contrebattre >>> se conjugue comme battre
contredire >>> se conjugue comme dire
contrefaire >>> se conjugue comme faire
contrevenir >>> se conjugue comme venir
convaincre >>> se conjugue comme vaincre
convenir >>> se conjugue comme venir
correspondre >>> se conjugue comme rendre
corrompre >>> se conjugue comme rendre
coudre >>> coudre
courir >>> courir
couvrir >>> couvrir
craindre >>> craindre
croire >>> croire
croître >>> croître
cueillir >>> cueillir
cuire >>> cuire
débattre >>> se conjugue comme battre
débouillir >>> se conjugue comme bouillir
décevoir >>> se conjugue comme recevoir
déchoir >>> se conjugue comme choir
déclore >>> se conjugue comme clore
déconfire >>> se conjugue comme confire
découdre >>> se conjugue comme coudre
découvrir >>> se conjugue comme couvrir
décrire >>> se conjugue comme écrire
décroître se conjugue comme croître
dédire >>> se conjugue comme dire
déduire >>>se conjugue comme conduire
défaire >>> se conjugue comme faire
défaillir >>> se conjugue comme assaillir
défendre >>> >>> se conjugue comme rendre
démentir >>> se conjugue comme sentir
démettre >>> se conjugue comme mettre
démordre >>> se conjugue comme rendre
départir >>> se conjugue comme partir
dépeindre >>> se conjugue comme peindre
dépendre >>> se conjugue comme rendre
déplaire >>> se conjugue comme plaire
dépourvoir >>> se conjugue comme pourvoir
déprendre >>> se conjugue comme prendre
désapprendre >>> se conjugue comme prendre
descendre >>> se conjugue comme rendre
desservir >>> se conjugue comme servir
déteindre >>> se conjugue comme peindre
détendre >>> se conjugue comme tendre
détenir >>> se conjugue comme tenir
détordre >>> se conjugue comme rendre
détruire >>> se conjugue comme construire
devenir >>> se conjugue comme venir
dévetir >>> se conjugue comme vetir
devoir >>> devoir
dire >>> dire
disconvenir >>> se conjugue comme venir
discourir >>> se conjugue comme courir
disjoindre >>> se conjugue comme joindre
disparaître >>> se conjugue comme paraître
dissoudre >>> se conjugue comme absoudre
distendre >>> se conjugue comme tendre
distordre >>> se conjugue comme rendre
distraire >>> se conjugue comme traire
dormir >>> dormir

abattre >>> se conjugue comme battre
absoudre >>> absoudre
abstenir (s') >>> se conjugue comme tenir
abstraire >>> se conjugue comme traire
accourir >>> se conjugue comme courir
accroître >>> se conjugue comme croître
accueillir >>> se conjugue comme cueillir
acquérir >>> acquérir
adjoindre >>> se conjugue comme joindre
admettre >>> se conjugue comme mettre
advenir >>> se conjugue comme venir
aller >>> aller
apercevoir >>> se conjugue comme recevoir
apparaître >>> se conjugue comme paraître
appartenir >>> se conjugue comme tenir
appendre >>> se conjugue comme rendre
apprendre >>> se conjugue comme prendre
assaillir >>> assaillir
asseoir >>> asseoir
astreindre >>> se conjugue comme peindre
atteindre >>> se conjugue comme peindre
attendre >>> se conjugue comme tendre
battre >>> battre
boire >>> boire
bouillir >>> bouillir
braire >>> se conjugue comme traire
ceindre >>> se conjugue comme peindre
choir >>> choir (verbe défectif)
circoncire >>> se conjugue comme confire
circonscrire >>> se conjugue comme écrire
circonvenir >>> se conjugue comme venir