III grupa czasowników - język francuski

W III grupie są czasowniki nieregularne o różnych końcówkach i różnych odmianach. Ja mimo wszystko spróbuję wypisać kilka rodzajów czasowników III grupy o różnych końcówkach:

1) czasowniki, których końcówka w bezokoliczniku to -ttre

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych czasowników z tej grupy i odmianę jednego z nich.

czasowniki z końcówką -ttre
playbattre bić
playmettre kłaść
playémettre emitować
le singulier liczba pojedyncza le pluriel liczba mnoga
playje mets ja kładę playnous mettons my kładziemy
playtu mets ty kładziesz playvous mettez wy kładziecie
playil/elle met on/ona kładzie playils mettent oni/one kładą

2) czasowniki, których końcówka w bezokoliczniku to -dre

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych czasowników z tej grupy i odmianę jednego z nich.

czasowniki z końcówką -dre
playattendre czekać
playrépondre odpowiadać
playentendre usłyszeć
le singulier liczba pojedyncza le pluriel liczba mnoga
playj'attends ja czekam playnous attendons my czekamy
playtu attends ty czekasz playvous attendez wy czekacie
playil/elle attend on/ona czeka playils/elles attendent oni/one czekają

ALE!!! popularny czasownik prendre - brać i jego pochodne odmienia się inaczej:

playcomprendre rozumieć
playapprendre uczyć się
playreprendre zabierać
le singulier liczba pojedyncza le pluriel liczba mnoga
playje prends ja biorę playnous prenons my bierzemy
playtu prends ty bierzesz playvous prenez wy bierzecie
playil/elle prend on/ona bierze playils/elles prennes oni/one biorą

3) czasowniki, których końcówka w bezokoliczniku to -oir

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych czasowników z tej grupy i odmianę dwóch z nich.

czasowniki z końcówką -oir
playvouloir chcieć
playvaloir mieć wartość
playpouvoir móc
le singulier liczba pojedyncza le pluriel liczba mnoga
playje veux ja chcę playnous voulons my chcemy
playtu veux ty chcesz playvous voulez wy chcecie
playil/elle veut on/ona chce playils/elles veulent oni/one chcą
le singulier liczba pojedyncza le pluriel liczba mnoga
playje peux ja mogę playnous pouvons my możemy
playtu peux ty możesz playvous pouvez wy możecie
playil/elle peut on/ona może playils/elles peuvent oni/one mogą

Jeśli chodzi o III grupę, to jak już pisałam, pozostaje nam jedynie nauczenie się tych odmian na pamięć, ponieważ ta mnogość nieregularności nie da się zamknąć w żadne logiczne reguły (i po raz kolejny polecam książkę z odmianami czasowników, dzięki niej zapamiętywanie będzie dużo łatwiejsze).

Komentarze (8)

Barcio77
19 sie 2016

UWAGA UWAGA - nie prennes tylko prennent! czasownika prendre. Administracjo poprawcie ten błąd.

sylwan1234
15 mar 2013

Z listy podanej przez fandegooi wyciągnąłem tylko te czasowniki III koniugacji, które trzeba zapamiętać. Reszta to czasowniki "pochodne" i odmienia się tak, jak ich pierwowzór. Mnie z użyciem komputera kosztowało to sekundę, a pewnie są osoby, które nie są na tyle biegłe i spisywałyby ręcznie dane czasowniki. Liczę, że się przyda.
Łącznie jest ok. 70 czasowników, których odmianę musimy wkuć na pamięć. Powodzenia w nauce.

Linki:
http://wklej.to/8Hwyw
http://pastebin.com/d6DWFBhz

irma_rr
15 wrz 2011

ils prennent

strona z odmianami: http://www.leconjugueur.com/

fandegooi
25 lip 2011

Pełna lista ok 370 czasowników nieregularnych języka Francuskiego

źródło: www.aidenet.eu/conjugaison05a.htm

fandegooi
25 lip 2011

rendre >>> rendre
renduire >>> se conjugue comme conduire
rentrouvrir >>> se conjugue comme ouvrir
repaître >>> repaître
répandre >>> se conjugue comme rendre
reparaître >>> se conjugue comme paraître
repartir >>> se conjugue comme partir
repeindre >>> se conjugue comme peindre
rependre >>> se conjugue comme rendre
repentir (se) >>> se conjugue comme se repentir
reperdre >>> se conjugue comme rendre
repleuvoir >>> se conjugue comme pleuvoir
répondre >>> se conjugue comme rendre
reprendre >>> se conjugue comme prendre
reproduire >>> se conjugue comme conduire
requérir >>> se conjugue comme acquérir
résoudre >>> se conjugue comme absoudre
ressentir >>> se conjugue comme sentir
resservir >>> se conjugue comme servir
ressortir >>> se conjugue comme partir
ressouvenir (se) >>> se conjugue comme venir
restreindre >>> se conjugue comme peindre
reteindre >>> se conjugue comme peindre
retendre >>> se conjugue comme tendre
retenir >>> se conjugue comme tenir
retondre >>> se conjugue comme rendre
retordre >>> se conjugue comme rendre
retraduire >>> se conjugue comme conduire
retraire >>> se conjugue comme traire
retranscrire >>> se conjugue comme écrire
retransmettre >>> se conjugue comme mettre
rétreindre >>> se conjugue comme peindre
revaloir >>> se conjugue comme valoir
revendre >>> se conjugue comme rendre
revenir >>> se conjugue comme venir
revetir >>> se conjugue comme vetir
revetir (se) >>> se conjugue comme se vetir
revivre >>> se conjugue comme vivre
revoir >>> se conjugue comme voir
revouloir >>> se conjugue comme vouloir
rire >>> rire
rompre >>> se conjugue comme rendre
rouvrir >>> se conjugue comme ouvrir
saillir >>> se conjugue comme assaillir
s'asseoir >>> s'asseoir
satisfaire >>> se conjugue comme faire
savoir >>> savoir
souvenir (se) >>> se conjugue comme tenir
secourir >>> se conjugue comme courir
séduire >>> se conjugue comme conduire
sentir >>> sentir
servir >>> servir
seoir >>> voir verbes défectifs
sortir >>> se conjugue comme partir
souffrir >>> se conjugue comme couvrir
soumettre >>> se conjugue comme mettre
sourire >>> se conjugue comme rire
souscrire >>> se conjugue comme écrire
sous-entendre >>> se conjugue comme tendre
sous-tendre >>> se conjugue comme tendre
soustraire >>> se conjugue comme traire
soutenir >>> se conjugue comme tenir
souvenir (se) >>> se conjugue comme venir
subvenir >>> se conjugue comme venir
suffire >>> se conjugue comme confire
suivre >>> suivre
surfaire >>> se conjugue comme faire
surprendre >>> se conjugue comme prendre
surproduire >>> se conjugue comme conduire
surseoir >>> surseoir
survenir >>> se conjugue comme venir
survivre >>> se conjugue comme vivre
suspendre >>> se conjugue comme rendre
taire >>> se conjugue comme plaire
teindre >>> se conjugue comme peindre
tendre >>> tendre
tenir >>> tenir
tondre >>> se conjugue comme rendre
tordre >>> se conjugue comme rendre
traduire >>> se conjugue comme conduire
traire >>> traire (verbe défectif)
transcrire >>> se conjugue comme écrire
transmettre >>> se conjugue comme mettre
transparaître >>> se conjugue comme paraître
tressaillir >>> se conjugue comme assaillir
vaincre >>> vaincre
valoir >>> valoir
vendre >>> se conjugue comme rendre
venir >>> venir
vetir >>> vetir
vivre >>> vivre
voir >>> voir

fandegooi
25 lip 2011

ébattre (s') >>> se conjugue comme battre
échoir >>> se conjugue comme choir
éclore >>> se conjugue comme clore
éconduire >>> se conjugue comme conduire
écrire >>> écrire
élire >>> se conjugue comme lire
embattre >>> se conjugue comme battre
embattre >>> se conjugue comme battre
emboire >>> se conjugue comme boire
émettre >>> se conjugue comme mettre
émoudre >>> se conjugue comme moudre
émouvoir >>> se conjugue comme mouvoir
empreindre >>> se conjugue comme peindre
enceindre >>> se conjugue comme peindre
enclore >>> se conjugue comme clore
encourir >>> se conjugue comme courir
endormir >>> se conjugue comme dormir
enduire >>> se conjugue comme conduire
enfreindre >>> se conjugue comme peindre
enfuir (s') >>> se conjugue comme fuir
enjoindre >>> se conjugue comme joindre
enquérir (s') >>> se conjugue comme acquérir
ensuivre (s') >>> s'ensuivre
entendre >>> se conjugue comme tendre
entr'apercevoir >>> se conjugue comme recevoir
entrebattre (s') >>> se conjugue comme battre
entre-détruire (s') >>> se conjugue comme construire
entre-luire >>> se conjugue comme luire
entremettre (s') >>> se conjugue comme mettre
entre-nuire (s') >>> se conjugue comme nuire
entreprendre >>> se conjugue comme prendre
entretenir >>> se conjugue comme tenir
entrevoir >>> se conjugue comme voir
entrouvrir >>> se conjugue comme ouvrir
épandre >>> se conjugue comme rendre
éperdre (s') >>> se conjugue comme rendre
épreindre >>> se conjugue comme peindre
éprendre (s') >>> se conjugue comme prendre
équivaloir >>> se conjugue comme valoir
éteindre >>> se conjugue comme peindre
étendre >>> se conjugue comme tendre
étreindre >>> se conjugue comme peindre
exclure >>> se conjugue comme conclure
extraire >>> se conjugue comme traire
faire >>> faire
faillir >>> faillir (verbe défectif)
falloir >>> falloir
feindre >>> se conjugue comme peindre
fendre >>> se conjugue comme rendre
fondre >>> se conjugue comme rendre
forclore >>> se conjugue comme clore
forfaire >>> se conjugue comme faire
foutre >>> se conjugue comme rendre
frire >>> frire
fuir >>> fuir
geindre >>> se conjugue comme peindre
gésir >>> voir verbes défectifs
inclure >>> se conjugue comme conclure
induire >>>se conjugue comme conduire
inscrire >>> se conjugue comme écrire
instruire >>> se conjugue comme construire
interdire >>> se conjugue comme dire
interrompre >>> se conjugue comme rendre
intervenir >>> se conjugue comme venir
introduire >>> se conjugue comme conduire
joindre >>> joindre
lire >>> lire
luire >>> luire
maintenir >>> se conjugue comme tenir
malfaire >>> se conjugue comme faire
méconnaître >>> se conjugue comme connaître
médire >>> se conjugue comme dire
méfaire >>> se conjugue comme faire
mentir>>> se conjugue comme sentir
méprendre (se) >>> se conjugue comme prendre
messeoir >>> se conjugue comme seoir
mettre >>> mettre
mévendre >>> se conjugue comme rendre
mordre >>> se conjugue comme rendre
morfondre (se) >>> se conjugue comme rendre
moudre >>> moudre
mourir >>> mourir
mouvoir >>> mouvoir
naître >>> naître
nuire >>> nuire
obtenir >>> se conjugue comme venir
obvenir >>> se conjugue comme tenir
occlure >>> se conjugue comme conclure
offrir >>> se conjugue comme couvrir
oindre >>> se conjugue comme joindre
omettre >>> se conjugue comme mettre
ouir >>> voir verbes défectifs
ouvrir >>> ouvrir
paître >>> paître (verbe défectif)
paraître >>> paraître
parcourir >>> se conjugue comme courir
parfaire >>> se conjugue comme faire
parfondre >>> se conjugue comme rendre
partir >>> partir
parvenir >>> se conjugue comme venir
peindre >>> peindre
pendre >>> se conjugue comme rendre
percevoir >>> se conjugue comme recevoir
perdre >>> se conjugue comme rendre
permettre >>> se conjugue comme mettre
plaindre >>> se conjugue comme craindre
plaire >>> plaire
pleuvoir >>> pleuvoir
poindre >>> se conjugue comme joindre
pondre >>> se conjugue comme rendre
pourfendre >>> se conjugue comme rendre
poursuivre >>> se conjugue comme suivre
pourvoir >>> pourvoir
pouvoir >>> pouvoir
prédire >>> se conjugue comme dire
prendre >>> prendre
prescrire >>> se conjugue comme écrire
pressentir >>> se conjugue comme sentir
prétendre >>> se conjugue comme tendre
prévaloir >>> se conjugue comme valoir
prévenir >>> se conjugue comme venir
prévoir >>> se conjugue comme voir
produire >>> se conjugue comme conduire
promettre >>> se conjugue comme mettre
promouvoir >>> se conjugue comme mouvoir
proscrire >>> se conjugue comme écrire
provenir >>> se conjugue comme venir
rabattre >>> se conjugue comme battre
rasseoir >>> se conjugue comme asseoir
réadmettre >>> se conjugue comme mettre
réapparaître >>> se conjugue comme paraître
réapprendre >>> se conjugue comme prendre
rebattre >>> se conjugue comme battre
recevoir >>> recevoir
reclure >>> se conjugue comme conclure
recomparaître >>> se conjugue comme paraître
reconduire >>> se conjugue comme conduire
reconnaître >>> se conjugue comme connaître
reconquérir >>> se conjugue comme acquérir
reconstruire >>> se conjugue comme construire
recoudre >>> se conjugue comme coudre
recourir >>> se conjugue comme courir
recouvrir >>> se conjugue comme couvrir
récrire >>> se conjugue comme écrire
recroître >>> se conjugue comme croître
recueillir >>> se conjugue comme cueillir
recuire >>> se conjugue comme cuire
redécouvrir >>> se conjugue comme couvrir
redéfaire >>> se conjugue comme faire
redescendre >>> se conjugue comme rendre
redevenir >>> se conjugue comme venir
redevoir >>> se conjugue comme devoir
redire >>> se conjugue comme dire
redormir >>> se conjugue comme dormir
réduire >>> se conjugue comme conduire
réécrire >>> se conjugue comme écrire
réélire >>> se conjugue comme lire
réentendre >>> se conjugue comme tendre
refaire >>> se conjugue comme faire
refendre >>> se conjugue comme rendre
refondre >>> se conjugue comme rendre
réinscrire >>> se conjugue comme écrire
réintroduire >>> se conjugue comme conduire
réintroduire >>> se conjugue comme conduire
rejoindre >>> se conjugue comme joindre
relire >>> se conjugue comme lire
reluire >>> se conjugue comme luire
remettre >>> se conjugue comme mettre
remordre >>> se conjugue comme rendre
remoudre >>> se conjugue comme moudre
renaître >>> se conjugue comme naître
rendormir >>> se conjugue comme dormir

fandegooi
25 lip 2011

clore >>> clore (verbe défectif)
combattre >>> se conjugue comme battre
commettre >>> se conjugue comme mettre
comparaître >>> se conjugue comme paraître
complaire >>> se conjugue comme plaire
comprendre >>> se conjugue comme prendre
compromettre >>> se conjugue comme mettre
concevoir >>> se conjugue comme recevoir
conclure >>> conclure
concourir >>> se conjugue comme courir
condescendre >>> se conjugue comme rendre
conduire >>> conduire
confire >>> confire
confondre >>> se conjugue comme rendre
conjoindre >>> se conjugue comme joindre
connaître >>> connaître
conquérir >>> se conjugue comme acquérir
consentir >>> se conjugue comme sentir
construire >>> construire
contenir >>> se conjugue comme tenir
contraindre >>> se conjugue comme craindre
contrebattre >>> se conjugue comme battre
contredire >>> se conjugue comme dire
contrefaire >>> se conjugue comme faire
contrevenir >>> se conjugue comme venir
convaincre >>> se conjugue comme vaincre
convenir >>> se conjugue comme venir
correspondre >>> se conjugue comme rendre
corrompre >>> se conjugue comme rendre
coudre >>> coudre
courir >>> courir
couvrir >>> couvrir
craindre >>> craindre
croire >>> croire
croître >>> croître
cueillir >>> cueillir
cuire >>> cuire
débattre >>> se conjugue comme battre
débouillir >>> se conjugue comme bouillir
décevoir >>> se conjugue comme recevoir
déchoir >>> se conjugue comme choir
déclore >>> se conjugue comme clore
déconfire >>> se conjugue comme confire
découdre >>> se conjugue comme coudre
découvrir >>> se conjugue comme couvrir
décrire >>> se conjugue comme écrire
décroître se conjugue comme croître
dédire >>> se conjugue comme dire
déduire >>>se conjugue comme conduire
défaire >>> se conjugue comme faire
défaillir >>> se conjugue comme assaillir
défendre >>> >>> se conjugue comme rendre
démentir >>> se conjugue comme sentir
démettre >>> se conjugue comme mettre
démordre >>> se conjugue comme rendre
départir >>> se conjugue comme partir
dépeindre >>> se conjugue comme peindre
dépendre >>> se conjugue comme rendre
déplaire >>> se conjugue comme plaire
dépourvoir >>> se conjugue comme pourvoir
déprendre >>> se conjugue comme prendre
désapprendre >>> se conjugue comme prendre
descendre >>> se conjugue comme rendre
desservir >>> se conjugue comme servir
déteindre >>> se conjugue comme peindre
détendre >>> se conjugue comme tendre
détenir >>> se conjugue comme tenir
détordre >>> se conjugue comme rendre
détruire >>> se conjugue comme construire
devenir >>> se conjugue comme venir
dévetir >>> se conjugue comme vetir
devoir >>> devoir
dire >>> dire
disconvenir >>> se conjugue comme venir
discourir >>> se conjugue comme courir
disjoindre >>> se conjugue comme joindre
disparaître >>> se conjugue comme paraître
dissoudre >>> se conjugue comme absoudre
distendre >>> se conjugue comme tendre
distordre >>> se conjugue comme rendre
distraire >>> se conjugue comme traire
dormir >>> dormir

fandegooi
25 lip 2011

abattre >>> se conjugue comme battre
absoudre >>> absoudre
abstenir (s') >>> se conjugue comme tenir
abstraire >>> se conjugue comme traire
accourir >>> se conjugue comme courir
accroître >>> se conjugue comme croître
accueillir >>> se conjugue comme cueillir
acquérir >>> acquérir
adjoindre >>> se conjugue comme joindre
admettre >>> se conjugue comme mettre
advenir >>> se conjugue comme venir
aller >>> aller
apercevoir >>> se conjugue comme recevoir
apparaître >>> se conjugue comme paraître
appartenir >>> se conjugue comme tenir
appendre >>> se conjugue comme rendre
apprendre >>> se conjugue comme prendre
assaillir >>> assaillir
asseoir >>> asseoir
astreindre >>> se conjugue comme peindre
atteindre >>> se conjugue comme peindre
attendre >>> se conjugue comme tendre
battre >>> battre
boire >>> boire
bouillir >>> bouillir
braire >>> se conjugue comme traire
ceindre >>> se conjugue comme peindre
choir >>> choir (verbe défectif)
circoncire >>> se conjugue comme confire
circonscrire >>> se conjugue comme écrire
circonvenir >>> se conjugue comme venir

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.