Czas przyszły prosty w języku francuskim - Futur simple

Czas przyszły prosty to w języku francuskim Futur simple.
W języku polskim tworzymy go zazwyczaj poprzez dodanie słowa "będę", "będziesz" coś robić np.: będę się uczyć, będziemy podróżować, ale też: pojedziecie, zobaczą, odnajdziemy itd.

Futur simple to po prostu czas przyszły służący do mówienie o przyszłości, głównie tej dalszej, ponieważ do wyrażania tej bliższej służą inne czasy przyszłe. Niemniej jednak jeśli nawet użyjemy tego czasu do mówienie o bliskiej przyszłości nie będzie to błędem, w każdym bądź razie na pewno zostaniemy zrozumiani.

Tworzenie futur simple jest banalne! Do bezokoliczników dodajemy stałe końcówki. Tylko w bezokolicznikachh z końcówkami -re (III grupa), odrzucamy końcowę -e i zastępujemy ją stałymi końcówkami futur simple.

- czasownik I grupy

le singulier le pluriel
playje regarderai playnous regarderons
będę oglądać będziemy oglądać
playtu regarderas playvous regarderez
będziesz oglądać będziecie oglądać
playil/ elle regardera playils/ elles regarderont
będzie oglądać będą oglądać

- czasownik II grupy

le singulier le pluriel
playje finirai playnous finirons
skończę skończymy
playtu finiras playvous finirez
skończysz skończycie
playil/ elle finira playils/ elles finiront
skończy skończą

- czasownik III grupy

le singulier le pluriel
playje prendrai playnous prendrons
wezmę weźmiemy
playtu prendras playvous prendrez
weźmiesz weźmiecie
playil/elle prendra playils/elles prendront
weźmie wezmą

Poniżej znajdziecie nieprofesjonalny zapis fonetyczny końcówek, abyście wiedzieli jak je przeczytać:

ai [e] ons [ą]
as [a] ez [e]
a [a] ont [ą]

Poniżej znajdziecie tabelę z najczęściej używanymi czasownikami, które w futur simple mają formę nieregularną.
W tabelce znajdziecie bezokolicznik i jego odmianę w I osobie liczby pojedynczej (oprócz dwóch ostatnich, które występują tylko w III osobie liczby pojedynczej). Inne osoby tworzycie przez zmianę końcówki zaznaczonej na czerwono oraz zmianę zaimka osobowego.

Czasowników nieregularnych w futur simple jest sporo, więc jeśli nie jesteście pewni jakiejś formy sprawdźcie ją w książce z koniugacjami.

playêtre playje serai
być będę
playavoir playj'aurai
mieć będę mieć
playaller playj'irai
iść pójdę
playfaire playje ferai
robić zrobię
playpouvoir playje pourrai
móc będę mógł/ mogła
playvouloir playje voudrai
chcieć będę chcieć
playsavoir playje saurai
wiedzieć będę wiedzieć
playdevoir playje devrai
musieć będę musiał/ musiała
playvenir playje viendrai
przychodzić przyjdę
playvoir playje verrai
widzieć zobaczę
playil faut playil faudra
trzeba trzeba będzie
playil pleut playil pleuvra
pada (deszcz) będzie padać (deszcz)

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (5)

Nie prościej było by napisać że budowa to bezokolicznik + końcówka, którą jest odmieniony w czasie terazniejszym czasownik avoir? ;)

Bardzo dobry opis ;)
Polecam !!!

Bardzo dobry opis ;)
Polecam !!!

Fajna stronka do nauki, ale jest mnóstwo błędów. Przydałoby się zrobić korektę. Najbardziej rażą błędy w języku polskim. Nie tylko literówki (których jest sporo), ale także poważne błędy gramatyczne, interpunkcyjne, stylistyczne itd. Przepraszam, że to piszę, ale to bardzo ważne. Przykład z górnego tekstu: "w każdym bądź razie" - jeden z podstawowych błędów Polaków.

Czy aby na pewno wymowa końcówki «-ont» brzmi [ont], a nie [ą]?