Czas przyszły prosty w języku francuskim - Futur simple

Czas przyszły prosty to w języku francuskim Futur simple.
W języku polskim tworzymy go zazwyczaj poprzez dodanie słowa "będę", "będziesz" coś robić np.: będę się uczyć, będziemy podróżować, ale też: pojedziecie, zobaczą, odnajdziemy itd.

Futur simple to po prostu czas przyszły służący do mówienie o przyszłości, głównie tej dalszej, ponieważ do wyrażania tej bliższej służą inne czasy przyszłe. Niemniej jednak jeśli nawet użyjemy tego czasu do mówienie o bliskiej przyszłości nie będzie to błędem, w każdym bądź razie na pewno zostaniemy zrozumiani.

Tworzenie futur simple jest banalne! Do bezokoliczników dodajemy stałe końcówki. Tylko w bezokolicznikachh z końcówkami -re (III grupa), odrzucamy końcowę -e i zastępujemy ją stałymi końcówkami futur simple.

- czasownik I grupy

le singulier le pluriel
playje regarderai playnous regarderons
będę oglądać będziemy oglądać
playtu regarderas playvous regarderez
będziesz oglądać będziecie oglądać
playil/ elle regardera playils/ elles regarderont
będzie oglądać będą oglądać

- czasownik II grupy

le singulier le pluriel
playje finirai playnous finirons
skończę skończymy
playtu finiras playvous finirez
skończysz skończycie
playil/ elle finira playils/ elles finiront
skończy skończą

- czasownik III grupy

le singulier le pluriel
playje prendrai playnous prendrons
wezmę weźmiemy
playtu prendras playvous prendrez
weźmiesz weźmiecie
playil/elle prendra playils/elles prendront
weźmie wezmą

Poniżej znajdziecie nieprofesjonalny zapis fonetyczny końcówek, abyście wiedzieli jak je przeczytać:

ai [e] ons [ą]
as [a] ez [e]
a [a] ont [ą]

Poniżej znajdziecie tabelę z najczęściej używanymi czasownikami, które w futur simple mają formę nieregularną.
W tabelce znajdziecie bezokolicznik i jego odmianę w I osobie liczby pojedynczej (oprócz dwóch ostatnich, które występują tylko w III osobie liczby pojedynczej). Inne osoby tworzycie przez zmianę końcówki zaznaczonej na czerwono oraz zmianę zaimka osobowego.

Czasowników nieregularnych w futur simple jest sporo, więc jeśli nie jesteście pewni jakiejś formy sprawdźcie ją w książce z koniugacjami.

playêtre playje serai
być będę
playavoir playj'aurai
mieć będę mieć
playaller playj'irai
iść pójdę
playfaire playje ferai
robić zrobię
playpouvoir playje pourrai
móc będę mógł/ mogła
playvouloir playje voudrai
chcieć będę chcieć
playsavoir playje saurai
wiedzieć będę wiedzieć
playdevoir playje devrai
musieć będę musiał/ musiała
playvenir playje viendrai
przychodzić przyjdę
playvoir playje verrai
widzieć zobaczę
playil faut playil faudra
trzeba trzeba będzie
playil pleut playil pleuvra
pada (deszcz) będzie padać (deszcz)
Komentarze (4)

Bardzo dobry opis ;)
Polecam !!!

Bardzo dobry opis ;)
Polecam !!!

Fajna stronka do nauki, ale jest mnóstwo błędów. Przydałoby się zrobić korektę. Najbardziej rażą błędy w języku polskim. Nie tylko literówki (których jest sporo), ale także poważne błędy gramatyczne, interpunkcyjne, stylistyczne itd. Przepraszam, że to piszę, ale to bardzo ważne. Przykład z górnego tekstu: "w każdym bądź razie" - jeden z podstawowych błędów Polaków.

Czy aby na pewno wymowa końcówki «-ont» brzmi [ont], a nie [ą]?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.