Passé simple - czas przeszły dokonany

Passé simple jest czasem przeszłym dokonanym, przedstawiającym wydarzenia jako dokonane/skończone i nie mające żadnego związku z teraźniejszością. To czas literacki, używany głównie w powieściach, bajkach, opowiadaniach i tekstach historycznych. W mowie, odpowiednikiem tego czasu jest, dobrze wszystkim znany, passé composé.

Poniżej znajdziecie zasady tworzenia tego czasu, a właściwie końcówki, jakie trzeba pozmieniać + czasowniki nieregularne.

1) czasowniki zakończone na -er :

regarder - oglądać
playje regard-ai playnous regard-âmes
obejrzałem/ am obejrzeliśmy/ obejrzałyśmy
playtu regard-as playvous regard-âtes
obejrzałeś/ aś obejrzeliście/ obejrzałyście
playil regard-a playils regard-èrent
obejrzał oni obejrzeli
playelle regard-a playelles regard-èrent
obejrzała one obejrzały

2) czasowniki zakończone na -ir :

finir - skończyć
playje fin-is playnous fin-îmes
skończyłem/ am skończyliśmy/ skończyłyśmy
playtu fin-is playvous fin-îtes
skończyłeś/ aś skończyliście/ skończyłyście
playil fin-it playils fin-irent
skończył oni skończyli
playelle fin-it playelles fin-irent
skończyła one skończyły

3) czasowniki zakończone na -re : écrire - pisać, battre - bić, mettre - kłaść, peindre - malować, craindre - obawiać się, dire - mówić etc.

prendre - brać
playje pr-is playnous pr-îmes
wziąłem/ wzięłam wzięliśmy/ wzięłyśmy
playtu pr-is playvous pr-îtes
wziąłeś/ wzięłaś wzięliście/ wzięłyście
playil pr-it playils pr-irent
wziął oni wzięli
playelle pr-it playelles pr-irent
wzięła one wzięły

4) czasowniki zakończone na -oir : savoir - wiedzieć, pouvoir - móc, devoir - musieć. W tym przypadku końcówki dodajemy do form participe passé :

vouloir-chcieć
playje voul-us playnous voul-ûmes
chciałem/ am chcieliśmy/ chciałyśmy
playtu voul-us playvous voul-ûtes
chciałeś/ aś chcieliście/ chciałyście
playil voul-ut playils voul-urent
chciał oni chcieli
playelle voul-ut playelles voul-urent
chciała one chciały

Czasowniki nieregularne w passé simple:

avoir - mieć
playj'eus playnous eûmes
miałem/ am mieliśmy/ miałyśmy
playtu eus playvous eûtes
miałeś/ aś mieliście/ miałyście
playil eut playils eurent
miał oni mieli
playelle eut playelles eurent
miała one miały

être - być
playje fus playnous fûmes
byłem/ am byliśmy/ byłyśmy
playtu fus playvous fûtes
byłeś/ aś byliście/ byłyście
il fut playils furent
był byli
playelle fut playelles furent
była były
faire - robić
playje fis playnous fîmes
zrobiłem/ am zrobiliśmy/ zrobiłyśmy
playtu fis playvous fîtes
zrobiłeś/ aś zrobiliście/ zrobiłyście
playil fit playils firent
zrobił oni zrobili
playelle fit playelles firent
zrobiła one zrobiły
playlire playje lus
czytać przeczytałem/ przeczytałam
playboire playje bus
pić wypiłem/ wypiłam
playvoir playje vis
widzieć widziałem/ widziałam
playvivre playje vécus
żyć żyłem/ żyłam
playnaître playje naquis
urodzić się urodziłem się/ urodziłam się
playcroire playje crus
wierzyć wierzyłem/ wierzyłam
playrésoudre playje résolus
rozwiązać rozwiązałem/ rozwiązałam

Powyżej macie podany bezokolicznik i czasownik w passé simple w I osobie liczby pojedynczej, aby odmienić go w innych osobach, wystarczy podstawić odpowiednie końcówki, które macie podane wyżej w tabelkach.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (3)

Niestety do tej pory nie poprawione.

Tu regardas, a nie regaras

naître --> naquis, a nie w nacquis