Le futur antérieur - język francuski

Le futur antérieur to czas przyszły, który służy do wyrażania przyszłości bliższej niż ta wyrażana w futur simple i dalszej od futur proche.

Nie jest to czas tak popularny jak dwa pozostałe czasy przyszłe, ale mimo wszystko jest dość często używany, szczególnie w tekstach pisanych.

Kiedy powinniśmy używać czasu futur antérieur?
Używamy go w zdaniach złożonych, w których zdanie główne jest w futur simple, a zdanie podrzędne wprowadzone jest przysłówkiem lub spójnikiem np.:

futur simple spójnik futur antérieur
Je sortirai avec toi quand mes parents seront rentrés à la maison.
spójniki
playquand kiedy
playaussitôt que gdy tylko, natychmiast gdy
playlorsque w chwili gdy, kiedy
playdès que jak tylko
playà peine que zaledwie gdy
playaprès que jak tylko, skoro tylko

Zasady tworzenia czasu futur antérieur:

verbes auxiliaires avoir/être
(au futur simple)
+ participe passé
czasowniki posiłkowe avoir/être
(w futur simple)
+ imiesłów czasu przeszłego

UWAGA!!! Czasowniki posiłkowe wybieramy tak jak w czasie przeszłym passé composé. A czasowniki odmieniane z czasownikiem posiłkowym être uzgadniamy z osobą i liczbą.

Poniżej znajdziecie przypomnienie odmiany czasowników posiłkowych w futur simple (są oczywiście nieregularne):

Odmiana czasownika être :

le singulier le pluriel
playje serai playnous serons
ja będę my będziemy
playtu seras playvous serez
ty będziesz wy będziecie
playil/ elle sera playils/ elles seront
on/ ona będzie oni/ one będą

Odmiana czasownika avoir :

le singulier le pluriel
playj'aurai playnous aurons
będę mieć będziemy mieć
playtu auras playvous aurez
będziesz mieć będziecie mieć
playil/ elle aura playils/ elles auront
on/ ona będzie mieć będą mieć

Oto przykłady zdań w czasie futur antérieur:

playDès qu'elle sera rentrée à la maison, elle se douchera. Jak tylko wróci do domu weźmie prysznic.
playQuand nous aurons terminé notre travail, nous partirons en vacances. Kiedy skończymy naszą pracę wyjedziemy na wakacje.
playElles passeront me voir lorsqu'elles auront fini à manger. Przyjdą mnie odwiedzić kiedy skończą jeść.
playTu déménageras en Espagne dès que tu auras été à la retraite. Przeprowadzisz się do Hiszpanii jak tylko będziesz na emeryturze.
playJe te reponderai dès que j'aurai reçu ta lettre. Odpowiem ci jak tylko otrzymam twój list.
playVous verrez ce film après que vous auriez lu le livre. Obejrzycie ten film jak tylko przeczytacie książkę.

Czas ten wyraża czynności wykonane wcześniej niż te wyrażone w futur simple. Co więcej, wyraża on czynności przyszłe dokonane, takie, które wiemy, że na pewno dojdą do skutku.

playLe train sera arrivé dans une heure. Pociąg przyjedzie za godzinę.
playMes amis auront participé à ce concours en mai. Moi przyjaciele będą uczestniczyć w tym konkursie w maju.

Zdania przeczące w futur antérieur tworzymy tak samo jak w passé composé: ne ... pas otacza tylko czasownik posiłkowy. Ponieważ zdania przeczące w konstrukcji spójnik + futur antérieur + futur simple są nielogiczne, poniżej znajdziecie zdania przeczące tylko z futur antérieur.

playIls ne seront pas venus pour ton anniversaire. Oni nie przyjdą na twoje urodziny.
playJe ne serai pas revenue plus tôt que prévu. Nie wrócę wcześniej niż było przewidziane.
playNous n'aurons pas pu le faire. Nie będziemy mogli tego zrobić.
playTu ne seras pas rentré avant moi. Nie wrócisz przede mną.
playVous n'aurez pas été des menteurs. Nie będziecie kłamcami.

W futur antérieur czasowniki zwrotne zachowują się tak samo jak w passé composé: zaimki zwrotne stoją przed czasownikiem être (tylko être, ponieważ wszystkie czasowkniki zwrotne się z nim odmieniają).

playJe partirai en Australie dès que je me serai mariée. Wyjadę do Australii jak tylko wyjdę za mąż.
playQuand il se sera reposé, nous commencerons à travailler de nouveau. Kiedy odpocznie zaczniemy znowu pracować.
playAussitôt que nous nous serons réveillés, nous irons visiter mes parents. Gdy tylko obudzimy się pójdziemy odiwdzić moich rodziców.
playMême grâce à son travail magnifique elle ne se sera pas fait un nom. Nawet dzięki swej cudownej pracy nie wyrobi sobie nazwiska.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

W zdaniu "Vous verrez ce film après que vous auriez lu le livre" chyba powinno być aurez lu, żeby był to futur simple, bo jak na razie jest to conditionnel passe