Rodzaj żeński rzeczowników - język francuski

Rodzaj żeński rzeczowników tworzymy zazwyczaj poprzez dodanie do rzeczownika rodzaju męskiego końcówki -e, niemniej jednak jest kilka odstępstw od tej zasady, które znajdziecie poniżej.

I. końcówka -e dodana do rzeczownika rodzaju męskiego:

masculin rodzaj męski féminin rodzaj żeński
playun ami przyjaciel playune amie przyjaciółka
playun copin kolega playune copine koleżanka
playun voisin sąsiad playune voisine sąsiadka
playaméricain Amerykanin playaméricaine Amerykanka

II. jeżeli rzeczownik rodzaju męskiego kończy się na -eur, w rodzaju żeńskim wstawiamy końcówkę -euse, np.:

masculin rodzaj męski féminin rodzaj żeński
playle serveur kelner playla serveuse kelnerka
playle vendeur sprzedawca playla vendeuse sprzedawczyni
playle danseur tancerz playla danseuse tancerka
playle rêveur marzyciel playla rêveuse marzycielka
playle menteur kłamczuch playla menteuse kłamczucha
playle voleur złodziej playla voleuse złodziejka

III. jeżeli rzeczownik rodzaju męskiego kończy się na -teur, w rodzaju żeńskim wstawiamy końcówkę -trice, np.:

masculin rodzaj męski féminin rodzaj żeński
playl'acteur aktor playl'actrice aktorka
playle présentateur prezenter playla présentatrice prezenterka
playle directeur dyrektor playla directrice dyrektorka
playle traducteur tłumacz playla traductrice tłumaczka
playl'éditeur wydawca playl'éditrice wydawczyni
playl'instituteur nauczyciel playl'institutrice nauczycielka

WYJĄTKI!

masculin rodzaj męski féminin rodzaj żeński
playle chanteur śpiewak playla chanteuse śpiewaczka
playl'acheteur kupujący playl'acheteuse kupująca

IV. jeżeli rzeczownik rodzaju męskiego kończy się na -er, w rodzaju żeńskim wstawiamy końcówkę -ère, np.:

masculin rodzaj męski féminin rodzaj żeński
playle boulanger piekarz playla boulangère piekarka
playl'infirmier pielęgniarz playl'infirmière pielęgniarka
playle poissonier sprzedawca ryb playla poissonière sprzedawczyni ryb
playle prisonnier więzień playla prisonnière więźniarka
playl'ouvrier robotnik playl'ouvrière robotnica

V. jeżeli rzeczownik rodzaju męskiego kończy się na -en, -on, -an, w rodzaju żeńskim wstawiamy końcówkę -enne, -onne, -anne, np.:

masculin rodzaj męski féminin rodzaj żeński
playCoréen Koreańczyk playCoréenne Koreanka
playle chien pies playla chienne suka
playle baron baron playla baronne baronowa
playle paysan chłop playla paysanne chłopka
playJean Jan playJeanne Joanna

WYJĄTKI!

masculin rodzaj męski féminin rodzaj żeński
playle Musulman Muzułmanin playla Musulmane Muzułmanka
playle partisan zwolennik playla partisane zwolenniczka

VI. jeżeli rzeczownik rodzaju męskiego kończy się na -t, w rodzaju żeńskim wstawiamy końcówkę -tte lub to regularne -e np.:

masculin rodzaj męski féminin rodzaj żeński
playle chat kot playla chatte kotka
playle muet niemy playla muette niema
playle coquet zalotnik playla coquette kokietka
masculin rodzaj męski féminin rodzaj żeński
playl'avocat adwokat playl'avocate adwokatka
playl'assistant asystent playl'assistante asystentka
playl'idiot idiota playl'idiote idiotka
playle client klient playla cliente klientka
playl'étudiant student playl'étudiante studentka

VII. jeżeli rzeczownik rodzaju męskiego kończy się na -e, rodzaj żeński się nie zmienia, jeżeli kończy się na w rodzaju żeńskim dorzucamy -e, np.:

masculin rodzaj męski féminin rodzaj żeński
playle touriste turysta playla touriste turystka
playle journaliste dziennikarz playla journaliste dziennikarka
playle propriétaire właściciel playla propriétaire właścicielka
playle partenaire partner playla partenaire partnerka
playle Belge Belg playla Belge Belgijka
playl'employé urzędnik playl'employée urzędniczka

Oczywiści są takie rzeczowniki, które w rodzaju żeńskim mają zupełnie inną formę, np.:

masculin rodzaj męski féminin rodzaj żeński
playle père ojciec playla mère matka
playle parrain ojciec chrzestny playla marraine matka chrzestna
playle frère brat playla soeur siostra
playle garçon chłopak playla fille dziewczyna

Zawody, które występują tylko w rodzaju męskim, ale jeśli chcemy bardzo zrobić rodzaj żeński to wstawiamy rodzajnik żeński la lub dodajemy słowo femme - kobieta przed zawodem, np.: la femme médecin.

playle professeur profesor
playle médecin lekarz
playle chauffeur kierowca
playle peintre malarz
playle guide przewodnik
playle ministre minister
pozostałe zakładki:
Części mowy, zagadnienia:

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.