Mowa zależna w czasie przeszłym - język francuski

Mowa zależna w czasie przeszłym różni się od mowy zależnej w czasie teraźniejszym tym, że tu relacjonujemy, co kto powiedział, a nie mówi.
Mowa zależna w czasie przeszłym wiąże się ze zgodnością czasów:

discours direct - discours indirect
présent imparfait
imparfait imparfait
passé composé plus-que-parfait
plus-que-parfait plus-que-parfait
futur proche aller à l'imparfait + infinitif
futur simple conditionnel
conditionnel présent/passé conditionnel présent/passé
subjonctif présent/passé subjonctif présent/passé
impératif de + infinitif
futur antérieur conditionnel passé

Jeśli mowa zależna jest w czasie przeszłym następują też inne zmiany, w słownictwie, oto one:

discours direct discours indirect
playmaintenant à ce moment-là
teraz w tamtym momencie
playen ce moment à ce moment-là
w tej chwili w tamtym momencie
playaujourd'hui ce jour-là
dzisiaj tamtego dnia
playce soir (ce mois, ce matin, cette année) ce soir-là
dziś wieczorem (w tym miesiącu, dziś rano,w tym roku) tamtego wieczora (miesiąca, ranka, roku)
playhier la veille
wczoraj w przededniu
playavant hier l'avant-veille
przedwczoraj dwa dni wcześniej
playdemain le lendemain
jutro następnego dnia
playaprès-demain le surlendemain
pojutrze za dwa dni
playprochain (le mois prochain, la semaine prochaine etc.) suivant
przyszły (w przyszłym miesiący, tygodniu, roku) następny (w następnym miesiącu, tygodniu, roku etc.)
playdernier/passé (le mois dernier, la semaine dernière etc.) précédent/ d'avant
zeszły (w zeszłym miesiącu, tygodniu, roku etc.) poprzedni (w poprzednim miesiącu, tygodniu, roku etc.)
playdans (dans trois jours ...) après/plus tard
za (za trzy dni) później (trois jours après/ plus tard)
playil y a (il y a trois jours) avant/auparavant
temu (trzy dni temu) wcześniej (trois jours avant)
tout à l'heure quelque temps après/avant
za chwilę jakiś czas później
ici
tutaj tam
jusqu'ici jusque-là
do tej pory dotychczas

Je pars au Brésil le mois prochain. Il a dit qu'il partait au Brésil le mois suivant.
Wyjeżdżam do Brazylii w przyszłym miesiącu. On powiedział, że wyjeżdża w następnym miesiącu do Brazylii.
Quand j'étais jeune, je jouais au tennis le mardi. Il a dit que quand il était jeune, il jouait au tennis le mardi.
Kiedy byłem młody, grałem w tenisa w każdy wtorek. On powiedział, że kiedy był młody, grał w tenisa w każdy wtorek.
Avant hier, nous avons regardé un film intéressant. Je lui ai dit que nous avions regardé un film intéressant l'avant-veille.
Przedwczoraj oglądaliśmy ciekawy film. Powiedziałam jej, że dwa dni wcześniej obejrzeliśmy ciekawy film.
Marie et Julie rentreront de Pologne dans deux semaines. Elles ont dit qu'elles rentreraient de Pologne deux semaines plus tard.
Marie i Julie wrócą do Polski za dwa tygodnie. One powiedziały, że wrócą do Polski za dwa tygodnie (dwa tygodnie później).
Nous allons nous rencontrer ici, devant le cinéma? Il m'a demandé si nous allions nous rencontrer là, devant le cinéma.
Spotkamy się tutaj, przed kinem? Spytał mnie czy spotkamy się tam, przed kinem.
Vous voulez manger en ce moment? Je leur ai demandé s'ils voulaient manger en ce moment-là.
Chcecie zjeść w tym momencie? Spytałam ich czy chicieli zjeść w tamtym momencie.

Zdanie w mowie zależnej brzmią troszkę nieciekawie, ale to dlatego, że tłumaczyłam je dosłownie, aby oddać różnicę w słownictwie mowy niezależnej i zależnej.

Poniżej znajdziecie również różne propozycje słów wprowadzających zdanie podrzędne, aby nie powtarzać ciągle : il a dit - on powiedział, j'ai demandé - spytałam/em etc.

playrépondre odpowiedzieć
proposer zaproponować
playsavoir wiedzieć
conclure zakończyć
avouer przyznać
affirmer przyznać
déclarer oświadczyć
ajouter dodać
suggérer zasugerować
playremarquer spostrzec
playrappeler przypomnieć
playrassurer upewnić, utwierdzić

Ćwiczenia online:

pozostałe zakładki:
Konstrukcje gramatyczne i leksykalne, zagadnienia:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (2)

Czy nie jest to błąd? Je leur ai demandé s'ils voulaient manger en ce moment-là??
O ile sie nie myle to powinno byc: Je leur ai demandé s'ils voulaient manger a ce moment-là.
Pozdrawiam :)

OK:)