Mowa zależna w czasie teraźniejszym - język francuski

Mowa zależna, w języku francuskim nazywana le discours indirect, służy relacjonowaniu wydarzeń np.: on mówi/powiedział, że .... etc. Poniżej poznacie zasady tworzenia zdań i pytań w mowie zależnej w czasie teraźniejszym:

1) w zdaniu twierdzącym, w mowie zależnej łącznikiem jest que - że

discours direct discours indirect
playIl fait beau. playMarie dit qu'il fait beau.
Jest ładna pogoda. Marie mówi, że jest ładna pogoda.
playNous sommes heureux. playMes parents disent qu'ils sont heureux.
Jesteśmy szczęśliwi. Moi rodzice mówią, że są szczęśliwi.
playC'est dommage qu'il ne puisse pas venir. playJe pense que c'est dommage qu'il ne puisse pas venir.
Szkoda, że on nie może przyjechać. Myślę, że to szkoda, że on nie może przyjechać.
playOn doit s'en aller. playElles disent qu'elles doivent s'en aller.
Powinniśmy już sobie iść. One mówią, że muszą już sobie iść.

2) w zdaniach pytających prostych, na które odpowiadamy tak lub nie, łącznikiem jest si - czy:

discours direct discours indirect
playIl fait froid aujourd'hui? playIl demande s'il fait froid aujourd'hui.
Dziś jest zimno? On pyta czy jest dziś ze mną.
playEst-ce que tu aimes ton travail? playJe voudrais savoir si tu aimes ton travail.
Lubisz swoją pracę? Chciałabym wiedzieć czy lubisz swoją pracę.
playPouvez-vous acheter du pain? playElle leur demande s'ils peuvent acheter du pain.
Możecie kupić chleb? Ona ich pyta czy mogą kupić chleb.
playNous avons du sucre? playJe vous demande si nous avons du sucre.
Mamy cukier? Pytam was czy mamy cukier.

3) w zdaniach pytających, na które odpowiedź jest inna niż tak lub nie, łącznikiem jest dany pytajnik:

discours direct discours indirect
playComment tu t'appelles? playIl te demande comment tu t'appelles.
Jak się nazywasz? On cię pyta jak się nazywasz.
play voulez-vous aller? playJe demande vous voulez aller.
Gdzie chcecie iść? Pytam gdzie chcecie iść.
playQuand nous partons en vacances? playTu demandes quand nous partons en vacances.
Kiedy wyjeżdżamy na wakacje? Pytasz kiedy wyjeżdżamy na wakacje.
playQuelle heure est-il? playElle demande quelle heure il est.
Która jest godzina? Ona pyta, która jest godzina.
playQui est-ce qui chante cette chanson? playJe demande qui chante cette chanson.
Kto śpiewa tę piosenkę? Pytam kto śpiewa tę piosenkę.

4) w pytaniach qu'est-ce que/qui -co? w mowie zależnej zastępują ce que i ce qui

discours direct discours indirect
playQu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? playJe te demande ce que tu veux pour ton anniversaire.
Co chcesz na urodziny? Pytam cię, co chcesz na urodziny.
playQu'est-ce que vous dites? playIl demande ce que vous dites.
Co mówicie? On pyta, co mówicie.
playQu'est-ce qui se passe? playIls veulent savoir ce qui se passe.
Co się dzieje? Oni chcą wiedzieć, co się dzieje.
playQu'est-ce qui est en train de cuire au four? playTu demandes ce qui est en train de cuire au four.
Co się właśnie piecze w piekarniku? Pytasz, co się właśnie piecze w piekarniku.

5) jeżeli jest to tryb rozkazujący to łącznikiem w mowie zależnej jest de + bezokolicznik

discours direct discours indirect
playFerme la fenêtre! playIl lui dit de fermer la fenêtre.
Zamknij okno! On mu mówi, aby zamknął okno.
playVenez me voir ce soir! playJe vous invite de venir chez moi ce soir.
Przyjdźcie do mnie dziś wieczorem! Zapraszam was, abyście do mnie przyszli dziś wieczorem.
playSortez immédiatement! playIl leur demande de sortir immédiatement.
Proszę natychmiast wyjść! On ich prosi, aby natychmiast wyszli.
playAttends-moi devant le cinéma! playJe lui demande de m'attendre devant le cinéma.
Poczekaj na mnie przed kinem! Proszę go, aby poczekał na mnie przed kinem.
pozostałe zakładki:
Konstrukcje gramatyczne i leksykalne, zagadnienia:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (3)

A co stosujemy w pytaniach tworzonych przez inwersję?

W 1 tabelce w 3 przykładzie powinno być zastosowanie trybu subjonctif po wyrażeniu c'est dommage que zgodnie z informacją zawartą w nauce o trybie subjonctif moim zdaniem.

Bardzo dobrze skonstruowany artykuł. Przjerzyście. :)