Czas przeszły niedokonany Imparfait - zastosowanie

Imparfait to czas przeszły niedokonany, używamy go kiedy:

- zdarzenie odbyło się w przeszłości i nie znamy jego momentu rozpoczęcia i zakończenia (było niedokończone),

playMaintenant il y a un parking, avant il y avait une place. Teraz jest tu parking, wcześniej był tu plac.
playQuand j'étais petite, je voulais être actrice. Kiedy byłam mała chciałam być aktorką.
playAvant, nous habitions à Madrid. Kiedyś mieszkaliśmy w Madrycie.
playÀ cette époque-là, j'avais les cheveux longs et roux. Dawniej miałam włosy długie i rude.

- dana czynność powtarzała się w przeszłości, była czynnością zwyczajową, wykonywaną regularnie,

playQuand les parents partaient à Paris, je restais toujours chez ma grand-mère. Kiedy rodzice wyjeżdżali do Paryża, zawsze zostawałam u babci.
playAvant nous allions au restaurant chaque samedi. Kiedyś chodziliśmy do restauracji co sobotę.
playQuand il avait plus de temps libre, il lisait des journaux chaque jour. Kiedy miał więcej wolnego czasu, czytał gazety każdego dnia.
playAvant, elles passaient des soirs en lisant des romans policiers. Dawniej, spędzały wieczory na czytaniu kryminałów.

- czynność jest równoczesna w stosunku do tej, wyrażonej w passé composé, passé simple, imparfait,

playQuand je prenais la douche, le téléphone a sonné. Kiedy brałem prysznic, zadzwonił telefon.
playHier, il faisait beau alors nous sommes allés à la plage. Wczoraj była ładna pogoda, więc poszliśmy na plażę.
playPendant que je parlais, le professeur est entré dans la salle. Kiedy rozmawiałam, do sali wszedł profesor.
playIl a pris son parapluie parce qu'il pleuvait depuis le matin. Wziął swój parasol, ponieważ padało od rana.

- opisujemy tło wydarzeń (tak jak w opowiadaniach),

playIl était environ six heures du matin, il faisait beau .... Było około 6 rano, pogoda była ładna ....
playLa place était pleine de jeunes gens qui chantaient. Plac był pełen młodych ludzi, którzy śpiewali.
playIl neigeait et il faisait froid mais ils marchaient sans arrêt. Padał śnieg i było zimno, a oni ciągle szli.
playL'homme regardait le ciel, les enfant jouaient dans la cour. Mężczyzna obserwował niebo, dzieci bawiły się na dziedzińcu.

- opisujemy cechy zewnętrzne i wewnętzne osób, zwierząt, rzeczy, miejsc itd.

playLe film était ennuyeux mais amusant. Film był nudny, ale zabawny.
playElle avait des yeux noirs et elle souriait tout le temps. Miała czarne oczy i cały czas się uśmiechała.
playLa maison que j'ai vue hier était vraiment très belle. Dom, który wczoraj widziałam był naprawdę piękny.
playMes grands-parents étaient toujours très optimistes. Moi dziadkowie byli zawsze bardzo optymistyczni.

Czasu imparfait używamy również w zdaniach warunkowych i mowie zależnej, możecie o tym przeczytać w odpowiednich zakładkach.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

bardzo fajna i przydatna strona, tylko mam jedną małą uwagę :)
"Quand j'étais petit je voulais être actrice." PETITE