Przymiotniki złożone w języku francuskim

W języku francuskim, tak jak w języku polskim, istnieją formy złożone przymiotnika, np.: biało-czerwony, północno-zachodni.

Poniżej znajdziecie przykłady kilku przymiotników złożonych w rodzaju męskim, następnie przedstawię tworzenie rodzaju żeńskiego i liczby mnogiej tych przymiotników.

l'adjectif composé masculin au singulier przymiotnik złożony rodzaju
męskiego w l. pojedynczej
playsourd-muet głuchoniemy
playavant-dernier przedostatni
playaigre-doux kwaśno-słodki
playsocial-démocrate socjaldemokrata
playhaut-placé wysoko postawiony
playsud-africain południowoafrykański
playnouveau-né nowo narodzony
playtout-puissant wszechmocny

Rodzaj żeński przymiotników złożonych tworzy się tak samo jak przymiotników prostych.
Jeśli przymiotnik złożony składa się z dwóch przymiotników to uzgadniamy oba co do rodzaju i liczby.
Jeśli pierwszy wyraz jest przymiotnikiem o znaczeniu przysłówkowym, przyimkiem lub przysłówkiem to pozostaje niezmienny bez względu na rodzaj i liczbę:

l'adjectif composé féminin au singulier przymiotnik złożony rodzaju
żeńskiego w l. pojedynczej
playsourde-muette głuchoniema
playavant-dernière przedostatnia
playaigre-douce kwaśno-słodka
playsociale-démocrate socjaldemokratka
playhaut-placée wysoko postawiona
playsud-africaine południowoafrykańska
playnouveau-née nowo narodzona
playtoute-puissante wszechmocna

Liczbę mnogą przymiotników złożonych tworzymy dokładnie tak samo jak przymiotników prostych, i znowu trzeba tu wziąć pod uwagę czy pierwszy wyraz jest przymiotnikiem (wtedy uzgadniamy) czy przymiotnikiem o znaczeniu przysłówkowym, przysłówkiem czy przyimkiem.

l'adjectif composé masculin au pluriel przymiotnik złożony rodzaju
męskiego w l. mnogiej
playsourds-muets głuchoniemi
playavant-derniers przedostatni
playaigres-doux kwaśno-słodkie
playsociaux-démocrates socjaldemokraci
playhaut-placés wysoko postawieni
playsud-africains południowoafrkańscy
playnouveau-nés nowo narodzeni
playtout-puissants wszechmocni

l'adjectif composé féminin au pluriel przymiotnik złożony rodzaju
żeńskiego w l. mnogiej
playsourdes-muettes głuchonieme
playavant-dernières przedostanie
playaigres-douces kwaśno-słodkie
playsociales-démocrates socjaldemokratki
playhaut-placées wysoko postawione
playsud-africaines południowoafrykańskie
playnouveau-nées nowo narodzone
playtoutes-puissantes wszechmocne
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.