Stopniowanie przymiotników w języku francuskim

Stopniowanie przymiotników w języku francuskim jest bardzo proste i na szczęście jest też mało wyjątków i "nieregularności".

stopień równy playaussi....que równie
stopień wyższy playplus....que bardziej
playmoins....que mniej
stopień najwyższy playle plus .... najbardziej + przymiotnik r.męskiego
playla plus .... najbardziej + przymiotnik r.żeńskiego
playle moins .... najmniej + przymiotnik r.męskiego
playla moins .... najmniej +
przymiotnik r.żeńskiego
playElle est aussi belle que sa mère. Ona jest tak piękna jak jej matka.
playCe livre est plus intéressant que le film. Ta książka jest bardziej interesująca niz film.
playCe livre est moins intéressant que le film. Ta książka jest mniej interesująca niż film.
playMon père est le plus intelligent. Mój tato jest najinteligentniejszy.
playSa voiture est la plus rapide. Jego samochód jest najszybszy.
playPierre est le moins préparé. Pierre jest najmniej przygotowany.
playJulie est la moins amusante de la classe. Julie jest najmniej zabawna z całej klasy.

UWAGA! Jeżeli przymiotniki są w liczbie mnogiej to w stopniu najwyższym rodzajnik le i la zmieniamy na les i oczywiście uzgadniamy przymiotnik z liczbą mnogą.
Jeśli que - niż występuje przed słowami zaczynającymi się na samogłoskę to skracamy je do qu' .

Poniżej znajdzieie tabelkę z przymiotnikami, których stopniowanie jest nieregularne:

r. męski r. żeński
playbon playbonne
dobry dobra
playmeilleur playmeilleure
lepszy lepsza
playle meilleur playla meilleure
najlepszy najlepsza
r. męski r. żeński
playmauvais playmauvaise
zły zła
playpire playpire
gorszy gorsza
playle pire playla pire
najgorszy najgorsza

Kiedy w zdaniu występuje przymiotnik meilleur(e) - lepszy(a) to w drugiej części zdania złożonego stawiamy ne - niż przed wyrażeniem, które porównujemy:

playTa coiffure est meilleure aujourd'hui qu'elle n'était hier. Twoja fryzura jest lepsza dziś niż była wczoraj.
playCe livre est meilleur qu'il ne paraissait. Ta książka jest lepsza niż się wydawało.
playCes vacances sont meilleures qu'elles n'étaient l'année dernière. Te wakacje są lepsze niż były w zeszłym roku.

WAGA! Po stopniu najwyższym przymiotnika używa się trybu subjonctif (zasady jego tworzenia znajdziecie w odpowiedniej zakłądce)!

playC'est la plus belle fille que je connaisse. To najpiękniejsza dziewczyna, jaką znam.
playC'est le plus intéressant livre que j'aie lu. To najciekawsza książka jaką czytałam.
playIl est la plus ennuyeuse personne que j'aie rencontrée. On jest najnudniejszą osobą, jaką spotkałem.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.