Plus-que-parfait - zasady tworzenia

Jeżeli znacie już zasady tworznia passé composé i imparfait, to nie będziecie mieć żadnych problemów z tworzeniem plus-que-parfait.

Wszystkie zasady dotyczące wyboru czasownika posiłkowego (avoir i être), uzgadniania participe passé, tworzenia zdań twierdzących, przeczących i pytających są dokładnie takie same jak w czasie passé composé.

Plus-que-parfait tworzymy:

avoir et être à l'imparfait + participe passé
mieć i być w czasie przeszłym niedokonanym + imiesłów czasu przeszłego

Poniżej znajdziecie przykładową odmianę czasownika w plus-que-parfait:

manger - jeść
le singulier le pluriel
playj'avais mangé playnous avions mangé
jadłem/ am jedliśmy/ łyśmy
playtu avais mangé playvous aviez mangé
jadłeś/ aś jedliście/ łyście
playil avait mangé playils avaient mangé
jadł jedli
playelle avait mangé playelles avaient mangé
jadła jadły

venir - przychodzić
le singulier le pluriel
playj'étais venu(e) playnous étions venu(e)s
przyszedłem/ przyszłam przyszliśmy/ łyście
playtu étais venu(e) playvous étiez venu(e)s
przyszedłeś/ przyszłaś przyszliście/ łyście
playil était venu playils étaient venus
przyszedł przyszli
playelle était venue playelles étaient venues
przyszła przyszły
s'amuser - bawić się
le singulier le plueriel
playje m'étais amusé(e) playnous nous étions amusé(e)s
bawiłem/ am się bawiliśmy/ łyśmy się
playtu t'étais amusé(e) playvous vous étiez amusé(e)s
bawiłeś/ aś się bawiliście/ łyście się
playil s'était amusé playils s'étaient amusés
bawił się bawili się
playelle s'était amusée playelles s'étaient amusées
bawiła się bawiły się
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (2)

Dziękuję! Za cenną uwagę!

Witam,
w pierwszej tabelce, przy odmianie czasownika w plus-que-parfait, manger w 3 osobie liczby mnogiej jest blad:ils, elles ont mangé,
powinno byc: ils, elles avaient mangé