Plus-que-parfait - zastosowanie

Plus-que-parfait to czas zaprzeszły, którego używamy do mówienia o czynności, która wydarzyła się wcześniej w stosunku do innej czynności przeszłej (wyrażonej w passé composé lub imparfait).

Wszystkie zasady dotyczące wyboru czasownika posiłkowego, uzgadniania participe passé, tworzenia zdań twierdzących, przeczących i pytających są dokładnie takie same jak w czasie passé composé.

Poniżej znajdziecie przykłady różnych rodzajów zdań w czasie plus-que-parfait :

playQuand les parents sont rentrés, les enfants avaient fini leurs devoirs. Kiedy rodzice wrócili do domu, dzieci skończyły odrbiać pracę domową.
playElle a mis la robe que nous lui avions achetée à Rome. Założyła sukienkę, którą kupiliśmy jej w Rzymie.
playQuand je suis partie en Russie, je n'avais pas encore terminé mes études. Kiedy wyjechałam do Rosji, nie skończyłam jeszcze studiów.
playMa soeur a perdu la lettre que je lui avais envoyée. Moja siostra zgubiła list, który jej wysłałam.
playHier, nous avons dîné avec des amis avec qui nous avions visité Seville l'année dernière. Wczoraj jedliśmy kolację z przyjaciółmi, z którymi zwiedzaliśmy Sewillę w zeszłym roku.
playElles sont allées au cinéma voir le film qu'elles avaient vu pour la première fois au lycée. One poszły do kina na film, który widziały po raz pierwszy w liceum.
playQuand elle s'est levée, son mari avait déjà préparé du café. Kiedy wstała, jej mąż już przygotował kawę.
playQuand Pierre est arrivé, Marie s'était déjà maquillée. Kiedy Pierre przyjechał, Marie już się umalowała.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (3)

Skąd się wzięło «la» przed «Marie» w ostatnim przykładzie?

Według mnie wszystko się zgadza. Jeśli chodzi Ci o "Quand Pierre est arrive, la Maria s'etait deja maquillee", to stąd się wzięło "etre", że se maquiller jest zwrotne, a z czasownikami zwrotnymi zawsze jest etre.

Czy mi się wydaje, czy w niektórych zdaniach tu podanych jest źle uzgodniony participe passe??