Wyrażenia do trybu subjonctif - język francuski

Poniżej znajdziecie wymienione wyrażenia, po których używamy trybu subjonctif.

Trybu subjonctif używamy:

1) po czasownikach i wyrażeniach bezosobowych wyrażających wątpliwość:

playdouter que wątpić, że
playnier que podawać w wątpliwość, że
playavoir peine à croire que nie wierzyć, że
playil est douteux que to wątpliwe, że
playil est possible que to możliwe, że
playil est peu probable que to mało prawdopodobne, że
playil est incroyable que to niewiarygodne, że
playil est impensable que to nie do pomyślenia, że
playil est invraisemblable que to nieprawdopodobne, że

playne pas penser que nie myśleć, nie sądzić, że
playne pas croire que nie wierzyć, że
playne pas affirmer que nie potwierdzać, że
playne pas espérer que nie spodziewać się, że
playne pas être sûr que nie być pewnym, że
playce n'est pas vrai que to nieprawda, że
playil ne me semble pas que nie wydaje mi się, że
playIl est douteux qu'il vienne avant 8h00 du soir. Wątpliwe jest, że on przyjdzie przed 20:00.
playNous n'espérons pas que vous puissiez nous aider. Nie spodziewamy się, że możecie nam pomóc.
playIl est invraisemblable que tu aies terminé si vite. To nieprawdopodobne, że skończyłeś tak szybko.
playJe doute que vous soyez en retard, vous avez encore beaucoup de temps. Wątpię, żebyście się spóźnili, macie jeszcze dużo czasu.

2) po czasownikach wyrażających pragnienie, chęć, wolę:

playdésirer que pragnąć, żeby
playvouloir que chcieć, żeby
playpréferer que woleć, żeby
playaimer que życzyć sobie, żeby
playexiger que wymagać, żeby
playsouhaiter que życzyć sobie, żeby
playdemander que prosić, żeby
playpermettre que pozwalać, żeby
playavoir besoin que potrzebować, żeby

playJe préfère qu'il le fasse le plus vite possible. Wolałbym, żeby to zrobił tak szybko, jak to tylko możliwe.
playJe veux que tu saches que le dîner est délicieux. Chcę, żebyś wiedziała, że kolacja jest przepyszna.
playPierre aimerait que Marie vienne chez lui. Piotr chciałby, żeby Maria do niego przyszła.
playVous souhaitez qu'ils préparent la réunion? Życzycie sobie, żeby przygotowali spotkanie?

3) po czasownikach i wyrażeniach bezosobowych wyrażających rozkaz lub polecenie:

playordonner que nakazywać, żeby
playcommander que nakazywać, żeby
playdéfendre que zabraniać, żeby
playexiger que wymagać, żeby
playdire que powiedzieć, żeby
playc'est urgent que to pilne, żeby
playc'est scandaleux que to skandaliczne, żeby
playil est obligatoire que obowiązkowym jest, żeby
playil faut que trzeba, żeby/ musieć
playil est nécessaire que to konieczne, żeby
playil vaut mieux que byłoby lepiej, żeby/ warto, żeby
playil est important que ważnym jest, żeby
playil est indispensable que to niezbędne, żeby
playil est inadmissible que to niedposzczalne, żeby
playil est désirable que pożądanym jest, żeby

playIl est inadmissible que vous soyez partis sans la permission! To niedopuszczalne, że wyjechaliście bez pozwolenia!
playC'est urgent que nous finissions ce travail aujourd'hui. To pilne, żebyśmy skończyli tę pracę dzisiaj.
playIl est important que vous rencontriez mes parents. Ważnym jest, żebyście spotkali moich rodziców.
playIl vaut mieux que je retourne avant minuit. Byłoby lepiej, żebym wróciła przed północą.

4) po czasownikach wyrażających strach, obawę:

playcraindre que obawiać się, że
playavoir peur que bać się, że
plays'inquiéter que martwić się
playil est dangereux que niebezpiecznym jest, żeby
playJe crains qu'il ne vienne pas. Obawiam się, że on nie przujdzie.
playTu as peur que nous ne le fassions pas à temps? Boisz się, że nie zrobimy tego na czas?
playNous nous inquiétons que les enfants soient malades. Martwimy się, że dzieci są chore.
playIl est dangereux que tu conduises si vite. Niebezpiecznym jest, że prowadzisz tak szybko.

5) po czasownikach i wyrażeniach bezosobowych wyrażających zachwyt, zdziwienie, oburzenie:

plays'étonner que dziwić się, że
playêtre étonné(e) que być zdziwionym/ zdziwioną, że
playêtre surpris(e) que być zaskoczonym/zaskoczoną, że
playil est étonnant que to zadziwiające, że
playil est surprenant que to zaskakujące, że
playil est curieux que to ciekawe, że
playil est étrange que to dziwne, że
playil est fantastique que to fantastyczne, że
playil est inimaginable que to niewyobrażalne, że
playil est (a)normal que to (nie)normalne, że
playil est incompréhensible que to niezrozumiałe, że
playJe suis complétement surprise qu'il m'ait acheté ce chat. Jestem kompletnie zaskoczona, że kupił mi tego kota.
playIl est inimaginable que tu ne saches pas que nous sommes revenus. To niewyobrażalne, że nic nie wiedziełeś o tym, że wróciliśmy.
playVous vous étonnez qu'elles n'aient pas de temps pour aller au cinéma? Dziwi was, że one nie mają czasu pójść do kina?
playIl est fantastique qu'ils se marient! To fantastyczne, że się pobierają!

6) po czasownikach wyrażających żal, smutek, cierpienie:

playregretter que żałować, że
playsouffrir que cierpieć, że
playse soucier que martwić się, że
playdéplorer que opłakiwać, że
playil est douleureux que to bolesne, że
playil est pénible que to ciężkie/bolesne, że
playc'est dommage que to szkoda, że
playil m'est dur que ciężko mi, że
playêtre deçu(e) que być rozczarowanym, że
playêtre triste que być smutnym, że

playMes grands-parents sont deçus que je ne puisse pas leur rendre visite. Moi dziadkowie są zawiedzeni, że nie mogę ich odwiedzić.
playC'est dommage que nous ne soyons pas partis en Espagne. To szkoda, że nie pojechaliśmy do Hiszpanii.
playIl est douleureux que tu n'aies pas eu de temps pour moi. To bolesne, że nie miałeś/aś dla mnie czasu.
playElle est triste que les vacances se terminent. Smutno jej, że wakacje się kończą.

7) po czasownikach wyrażających zadowolenie, radość, zachwyt :

playse réjouir que cieszyć się, że
playil est extraordinaire que to nadzwyczajne/ niezwykłe, że
playêtre content(e) que być zadowolonym, że
playêtre heureux (euse) que być szczęśliwym, że
playêtre ravi(e) que być zachwyconym, że
playêtre enchanté (e) que być zachwyconym, że
playc'est bien que to dobrze, że
playNous sommes heureux que nous puissions manger des fruits de mer. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy zjeść owoce morza.
playIl est extraordinaire que nous ayons occasion de faire le voyage en Asie. To niezwykłe, że mamy okazję podróżować po Azji.
playElles se réjouissent que les vacances s'approchent. One się cieszą, że wakacje się zbliżają.
playJe suis ravi que je puisse voir ce concert. Jestem zachwycona/y, że mogę zobaczyć ten koncert.

8) po zwrotach określających czas:

playjusqu'à ce que aż do
playavant que zanim
playen attendant que czekając aż
playsans attendre que nie czekając aż
playJe lis jusqu'à ce que le film commence. Poczytam, aż do rozpoczęcia filmu.
playAvant que nous partions, nous prendrons le déjeuner. Zanim wyjedziemy, zjemy obiad.
playEn attendant que tu viennes, nous avons déjà commandé. Czekając aż przyjdziesz, już zamówiliśmy.
playSans attendre qu'ils finissent travailler, vous êtes partis à la maison. Nie czekając aż skończą pracować, wyszliście do domu.

9) po zwrotach określających cel:

playpour que aby
playafin que w celu by
playde peur que ze strachu, że
playde façon que w sposób, by
playde manière que w sposób by
playIl m'a acheté un chien afin que je ne sois pas seul. On kupił mi psa, abym nie była sama.
playElle est assez intelligente pour qu'on lui fasse confiance. Jest wystarczająco inteligentna, abyśmy jej zaufali.
playNous parlons lentement de peur qu'ils ne comprennent pas. Mówimy powoli ze strachu, że nas nie zrozumieją.
playLes enfants se comportent de manière que leurs parents soient contents. Dzieci zachowują się tak, żeby ich rodzice byli zadowoleni.

10) po zwrotach wyrażających opozycję:

playbien que mimo, że
playquoique mimo, że
playà moins que chyba, że
playJe l'adore bien qu'elle soit un peu bizarre. Uwielbiam ją mimo, że jest trochę dziwna.
playIls aiment ce travail quoiqu'il soit dur. Oni lubią swoją pracę, mimo, że jest ciężka.
playNous prendrons le train à moins qu'il n'y ait une grève. Pojedziemy pociągiem, chyba że będzie strajk.

11) po zwrotach wyrażających warunek:

playà condition que pod warunkiem, że
playpourvu que oby, oby tylko,
playen supposant que zakładając, że
playIl peut sortir à condition qu'il me dise où il va. On może wyjść pod warunkiem, że mi powie gdzie idzie.
playVous pouvez venir pourvu que vous apportiez quelque chose à grignoter. Możecie przyjść, obyście tylko przybieśli coś do przekąszenia.
playEn supposant que je fasse la fête d'anniversaire, est-ce que vous viendrez? Zakładając, że zrobię imprezę urodzinową, czy przyjdziecie?

12) po przymiotnikach w stopniu najwyższym:

playC'est le meilleur film que nous ayons jamais vu. To jest najlepszy film, jaki kiedykolwiek widzieliśmy/ widziałyśmy.
playC'est la plus belle femme que je connaisse. To najpiękniejsza kobieta, jaką znam.
playCette maison, c'est le seul endroit où je me sente heureuse. Ten dom jest jedynym miejscem, w którym czuję się szczęśliwa.
playLa langue anglaise c'est la seule langue que nous comprenions. Język angielski jest jedynym językiem, który rozumiemy.

13) w zdaniach rozkazujących, dla osób, które nie posiadają trybu rozkazującego:

playQu'il vienne et qu'il dise la vérité! Niech on przyjdzie i powie prawdę!
playQu'elles arrêtent de crier! Niech one przestaną krzyczeć!
playQu'ils ne courent pas dans la rue! Niech nie biegają po ulicy!
playQu'elle soit prête avant 18h00! Niech będzie gotowa przed 18:00!

Uwaga! Poniżej znajdziecie wyrażenia, które często się mylą. Zapamiętajcie je!

1)

playil me semble que wydaje mi się + indicatif
playil semble que wydaje się + subjonctif

playIl me semble que vous êtes contents. Wydaje mi się, że jesteście zadowoleni.
playIl semble que vous soyez contents. Wydaje się, że jesteście zadowoleni.

2)

playje pense que myślę, że + indicatif
playje ne pense pas que nie myślę/uważam, że + subjonctif
playJe pense que tu peux le faire. Myślę, że możesz to zrobić.
playJe ne pense pas que tu puisses le faire. Nie uważam, żebyś mógł/mogła to zrobić.

3)

playje crois que uważam, że + indicatif
playje ne crois pas que nie uważam, że + subjonctif
playJe crois que je suis heureux. Uważam, że jestem szczęśliwy.
playJe ne crois pas que je sois heureux. Nie uważam, żebym był szczęśliwy.

4)

playje suis sûr que jestem pewien/pewna, że + indicatif
playje ne suis pas sûr que nie jestem pewien/pewna, że + subjonctif
playJe suis sûre que c'est un bon film. Jestem pewna, że to dobry film.
playJe ne suis pas sûre que ce soit un bon film. Nie jestem pewna czy to jest dobry film.

5)

playil est probable que jest prawdopodobne, że + indicatif
playil n'est pas probable que jest mało prawdopodobne, że + subjonctif
playIl est probable que nous venons. Jest prawdopodobne, że przyjdziemy.
playIl n'est pas probable nous venions. Jest mało prawdopodobne, że przyjdziemy.
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (2)

"Je ne crois pas" - to jest zdanie nadrz. w tr. oznajm., a Subjonctif występuje w zd. podrz. "que je sois heureux"

Czy to nie jest błąd? - "Je ne crois pas que je sois heureux"
Bo jak jest Subcjonctif, w zdaniu nadrzędnym (Je ne crois pas), to potem nie może znów występować 1 osoba liczby pojedynczej (w subjonctifie oczywiście).