Wyrażenie celu - język francuski

Okoliczniki celu służą określeniu, w jakim celu coś zostało zrobione. Poniżej znajdziecie najczęściej używane okoliczniki celu:

playpour + infinitif żeby/ aby
playpour que + subjonctif po to, żeby/ aby
playJe me dépêche pour être à temps. Spięszę się, aby być na czas.
playJean nous invite pour nous présenter sa fiancée. Jean nas zaprasza, aby przedstawić nam swoją narzeczoną.
playVous voulez sortir pour danser ? Chcecie wyjść, aby potańczyć?
playJe travaille douze heures par jour pour que tout soit prêt à temps. Pracuję dwanaście godzin dziennie po to, aby wszystko było gotowe na czas.
playNous vous écrivons pour que vous veniez pour notre anniversaire de mariage. Piszemy do was po to, abyście przyjechali na naszą rocznicę ślubu.
playMes parents viennent chez moi pour garder mon appartement pour que je puisse partir en vacances. Moi rodzice przujeżdżają do mnie, aby popilnować mojego mieszkania, po to, abym mogła wyjechać na wakacje.

playafin de + infinitif po to, aby
playafin que + subjonctif po to, aby
playJe vous écris afin de vous inviter pour mon anniversaire. Piszę do was po to, aby was zaprosić na moje urodziny.
playNous allons en Espagne afin de découvrir la culture espagnole. Jedziemy do Hiszpanii po to, aby odkryć hiszpańską kulturę.
playElles ne boivent pas de café afin de s'endormir sans problème. One nie piją kawy, aby zasnąć bez problemu.
playPierre m'écrit afin que je sois informé de la situation. Pierre pisze do mnie po to, abym był poinformowany o sytuacji.
playTu peux surveiller des enfants afin qu'ils ne fassent pas de bêtises? Możesz przypilnować dzieci, aby nie zrobiły głupot?
playLe professeur a répété son explication afin que tout le monde la comprenne. Profesor powtórzył wyjaśnienie po to, aby wszyscy je zrozumieli.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.