Wyrażenie opozycji - język francuski

Spójniki współrzędne przeciwstawne przeciwstawiają dwa różne fakty/dwie rzeczywistości.
Poniżej znajdziecie wymienione te najczęściej używane spójniki oraz przykłady ich zastosowania w zdaniach.

playmais ale/ a
playIl pleut à Varsovie mais il fait beau à Poznań. Pada w Warszawie, a w Poznaniu świeci słońce.
playJe veux partir mais je ne peux pas. Chcę wyjechać, ale nie mogę.
playNous sommes allés au cinéma mais il n'y avait plus de billets. Poszliśmy do kina, ale nie było już biletów.
playJ'aime beacucoup le thé mais je n'aime pas le café. Bardzo lubię herbatę, ale nie lubię kawy.

playpar contre w przeciwieństwie/za to/natomiast
playIl fait froid à Madrid, par contre, il fait chaud à Seville. Jest zimno w Madrycie w Sewilli natomiast jest ciepło.
playMon appartement est vieux et petit, par contre, il est bien situé. Moje mieszkanie jest stare i małe, za to dobrze usytuowane.
playVous êtes contents de ce que vous faites, par contre, moi, je veux changer mon travail. Wy jesteście zadowoleni z tego co robicie, za to ja, chcę zmienić moją pracę.
playMarie est belle, par contre, sa soeur est talentueuse. Marie jest piękna, natomiast jej siostra jest utalentowana.
playtandis que podczas gdy
playalors que podczas gdy, choć, chociaż

playC'est l'hiver en Pologne, tandis que c'est l'été au Brésil. W Polsce jest zima, podczas gdy w Brazylii jest lato.
playTandis que je travaille, il se repose. Podczas gdy ja pracuję, on odpoczywa.
playElle est blonde, alors que ses parents sont, les deux, bruns. Ona jest blondynką, choć jej rodzice, oboje, są brunetami.
playCe voyage est très important pour moi, alors que pour toi c'est sans importance. Ta podróż jest dla mnie ważna, podczas gdy dla ciebie jest bez znaczenia.
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.