Zaimek en - język francuski

Zaimek en należy do zaimków przysłówkowych - les pronoms adverbiaux, zaimek ten zawsze stoi najbliżej czasownika, nawet jeśli jest w towarzystwie innych zaimków - zawsze musi być tuż przy czasowniku.

Zaimek en zastępuje:

1) rzeczowniki, przed którymi stoją rodzajniki nieokreślone : un, une, des,np.:

playTu lis un livre? Czytasz książkę?
playOui, j'en lis un. Tak, czytam .
playNon, je n'en lis pas. Nie czytam jej.
playTu avais une voiture? Miałaś samochód?
playOui, j'en avais une. Tak, miałam jeden.
playNon, je n'en avais pas. Nie miałam go.
playTu prendras des documents? Weźmiesz dokumenty?
playOui, j'en prendrai. Tak, wezmę je.
playNon, je n'en prendrai pas. Nie wezmę ich.

2) rzeczowniki poprzedzone rodzajnikami cząstkowymi : du, de la, des, np.:

playTu veux du café? Chcesz kawy?
playOui, j'en veux. Tak, chcę.
playNon, je n'en veux pas. Nie, nie chcę.
playIl a bu de la bière? On wypił piwo?
playOui, il en a bu. Tak, on je wypił.
playNon, il n'en a pas bu. Nie, on go nie wypił.
playVous mangez des fruits? Jecie owoce?
playOui, nous en mangeons. Tak, jemy (je).
playNon, nous n'en mangeons pas. Nie, nie jemy (ich).

3) rzeczowniki poprzedzone przyimkiem de odnoszące się do rzeczy, np:

playElles parlent de leurs vacances? Mówią o swoich wakacjach?
playOui, elles en parlent. Tak, mówią o nich.
playNon, elles n'en parlent pas. Nie, nie mówią o nich.
playIl est revenu de Lisbone? On wrócił z Lizbony?
playOui, il en est revenu. Tak, wrócił.
playNon, il n'en est pas encore revenu. Nie, jeszcze nie wrócił.
playVous discutiez du mariage? Dyskutowaliście o ślubie?
playOui, nous en discutions. Tak, dyskutowaliśmy (o tym).
playNon, nous n'en discutions pas. Nie, nie dyskutowaliśmy (o tym).

4) rzeczowniki, przed którymi stoją wyrażenia ilościowe, np.:

wyrażenia ilościowe
playbeaucoup de dużo (czegoś)
playun kilo de kilogram (czegoś)
playun peu de trochę (czegoś)
playune bouteille de jedna butelka (czegoś)
playassez de wystarczająco (czegoś)
playTu as acheté deux kilos d'oranges? Kupiłeś dwa kilogramy pomarańczy?
playOui, j'en ai acheté deux kilos. Tak, kupiłem je.
playNon, je n'en ai pas acheté. Nie, nie kupiłem ich.
playVous avez un peu de sucre? Macie trochę cukru?
playOui, nous en avons un peu. Tak, mamy (go) trochę.
playNon, nous n'en avons pas du tout. Nie, w ogóle go nie mamy.
playEst-ce que j'ai un bouquet de fleurs? Czy mam bukiet kwiatów?
playOui, j'en ai un. Tak, mam jeden.
playNon, je n'en ai aucun. Nie, nie mam żadnego.

5) rzeczowniki poprzedzone liczebnikami, np.:

playElle a trois chiens? Ona ma trzy psy?
playOui, elle en a trois. Tak, ma (ich) trzy.
playNon, elle n'en a pas. Nie ma żadnego.
playTu as envoyé cinq lettres? Wysłałeś pięć listów?
playOui, j'en ai envoyé cinq. Tak, wysłałem (ich) pięć.
playNon, je n'en ai pas envoyé. Nie wysłałem ich.
playVous lisez deux livres en même temps? Czytasz dwie książki na raz?
playOui, j'en lis deux. Tak, czytam dwie.
playNon, je n'en lis pas. Nie czytam ich.

Ważniejsze wyrażenia z zaimkiem en:

plays'en aller odejść, pójść sobie
playen vouloir à qqn. mieć komuś za złe
playen avoir assez mieć czegoś dosyć
plays'en tirer wybrnąć z czegoś
playJe n'en peux plus. Już nie mogę.
playC'en est trop. Tego już za wiele.
playJe ne sais plus où j'en suis. Już nie wiem, na czym skończyłam/em.
playNe m'en parle pas! Nie mów mi o tym!
playIl en a les moyens. Stać go na to.

Zaimek en stoi za czasownikiem w formie twierdzącej trybu rozkazującego, w formie przeczącej zaimki wracają na swoje miejsce przed czasownikiem.

playParles-en! Porozmawiaj o tym!
playN'en parle pas! Nie rozmawiaj o tym!
playDiscutez-en! Przedyskutujcie to!
playN'en discutez pas! Nie dyskutujcie o tym!
playBuvons-en! Wypijmy to!
playN'en buvons pas! Nie pijmy tego!
playPrends-en! Weź to!
playN'en prends pas! Nie bierz tego!

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (2)

Recolus o ile się nie mylę to wtedy używamy zaimka COD

Czy można postawić en jeżeli w poprzednim zdaniu pojawił się rodzajnik le? Jeśli nie to jak to zastąpić?