Zaimki przymiotne wskazujące - język francuski

Zaimki przymiotne wskazujące zwane w języku francuskim les adjectifs démonstratifs służą (jak sama nazwa wskazuje) do wskazania danej rzeczy lub osoby.

W języku polskim są to zaimki: ten, ta, to, te etc. (ten dom, te kobiety, ci ludzie, ta piosenka, to dziecko).

W języku francuskim jest ich dużo mniej, po pierwsze dlatego, iż nie ma rodzaju nijakiego, po drugie, zaimek w liczbie mnogiej jest taki sam dla rodzaju męskiego i żeńskiego.

masculin rodzaj męski
liczba pojedyncza playce garçon ten chłopiec
liczba mnoga playces garçons ci chłopcy
feminin rodzaj żeński
liczba pojedyncza playcette fille ta dziewczyna
liczba mnoga playces filles te dziewczyny

playCe gâteau est trop sucré. To ciasto jest zbyt słodkie.
playCette histoire est magnifique. Ta historia jest cudowna.
playCes livres sont ennuyeux. Te książki są nudne.
playCette voiture est très rapide. Ten samochód jest bardzo szybki.
playCes photos sont de France. Te zdjęcia są z Francji.

UWAGA!!! Jest jeden wyjątek!

Jeżeli wskazywany rzeczownik (liczby pojedynczej i rodzaju męskiego) zaczyna się na samogłoskę lub nieme h, wtedy ZAWSZE zaimek ce zastępujemy cet (proponuję skojarzenie typu: ten zaimek jest formą zaimka żeńskiego skróconą o dwie litery - ta zasada przyda się później przy nieregularnych formach przymiotników).

playcet homme ten mężczyzna
playcet acteur ten aktor
playcet appartement to mieszkanie
ce acteur playcet acteur
ce homme playcet homme

Czyli:

1. zaimek przymiotny wskazujący wskazuje rzecz lub osobę w pobliżu lub oddali:

playRegarde ce chien (dans le jardin)! Popatrz na tego psa (w ogrodzie)!
playRegarde ces oiseaux (dans le ciel)! Popatrz ne tamte ptaki (na niebie)!
playÉcoutez cette chanson, elle est géniale ! Posłuchajcie tej piosenki, jest genialna!
playTu vois cette femme en face? C'est ma voisine. Widzisz kobietę naprzeciwko? To moja sąsiadka.
playJ'aime regarder ces enfants qui jouent au ballon. Lubię patrzeć na tamte dzieci, które grają w piłkę.

2. zaimek przymiotny wskazujący wskazuje pory trwającego dnia. W pierwszej tabelce wskazujemy po prostu na porę dnia: rano, po południu, wieczorem, może to być wczoraj, tydzień temu, za miesiąc. Druga tabelka z naszymi zaimkami wskazuje tylko na dzisiejszy poranek, popołudnie i wieczór.

en général ogólnie
playle matin rano
playl'après-midi po południu
playle soir wieczorem
aujourd'hui dziś
playce matin dziś rano
playcet après-midi dziś po południu
playce soir dziś wieczorem
playLe matin je travaille de 8h à 12h. Rano pracuję od 8 do 12.
playCe matin je travaille de 8h à 12h. Dziś rano pracuję od 8 do 12.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.